Qui som?:
El Grup

Compromesos amb la
sostenibilitat

Sostenibilitat / Grups d'interès

Els grups d'interès són un element clau de la nostra estratègia de Responsabilitat Social

EMPLEATS
01

04
COMUNITAT

MUTUALISTES
02

MEDI AMBIENT
06

03
MEDIADORS

05
PROVEÏDORS

Per a nosaltres la participació dels grups d’interès en l’enfocament de l’organització és molt important. Per això mantenim diverses reunions amb diferents grups d’interès gràcies a les quals podem detectar elements de millora en la nostra gestió. El Grup de Qualitat del Departament d’Operacions duu a terme aquestes enquestes. Les relacions/participacions en actes amb col·legis professionals les gestionem a l’Àrea de Negoci. Hi fem participar les persones de l’organització més rellevants per a la qüestió que es tracti.

01. EMPLEATS:
Tenim cura d’aspectes com ara la igualtat, la conciliació, la salut i la seguretat laboral i la formació, amb l’objectiu de crear un entorn de treball de qualitat que afavoreixi la motivació, la retenció de talent i el benestar de les persones.

02. MUTUALISTES:
El nostre objectiu és vetllar per l’honestedat de la relació comercial i garantir les característiques del producte per a la satisfacció i fidelització del client.

03. MEDIADORS:
Les seves necessitats i opinions són valorades per incloure-les en l’activitat diària del nostre treball. Alhora vetllem per l’honestedat de la relació comercial.

04. COMUNITAT:
És important conèixer i avaluar els impactes, tant positius com negatius, que el Grup Mutua Propietarios provoca en l’entorn social, així com la transparència en les relacions que hi té.

05. PROVEÏDORS:
Es busca el foment de les bones pràctiques entre els proveïdors de Mutua i es defineixen criteris de compres responsables.

06. MEDI AMBIENT:
Amb la implementació d’accions de Responsabilitat Social Corporativa, es pretén adquirir un compromís de prevenció dels impactes ambientals associats a l’activitat de la Mútua.

Informació bàsica en matèria de protecció de dades:

Responsable del tractament: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalitat: complir la nostra obligació legal de disposar d’un canal de denúncies per mitjà del qual podem atendre i tramitar qualsevol denúncia o sol·licitud que ens faci arribar per mitjà d’aquest canal.

Drets: pot exercir els drets que se li confereixin en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: pot consultar informació addicional sobre Protecció de Dades aquí.

Basic information on data protection:

Responsible for the treatment: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Purpose: To follow the legal obligation of having a whistleblower channel through which we can assist you and process any complaint or request you send us through it.

Rights: To exercise the rights conferred on you in the applicable regulations on data protection, please send an email to lopd@mutuadepropietarios.es. .

+Info: To consult additional information on Data Protection, please click here.

Información básica en materia de protección de datos

Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalidad: Cumplir con nuestra obligación legal de disponer de un canal de denuncias a través del cual podemos atender y tramitar cualquier denuncia o solicitud que nos haga llegar Ud. a través del mismo.

Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí