Qui som?:
El Grup

Compromesos amb la
sostenibilitat

Sostenibilitat / Grups d'interès

Els grups d'interès són un element clau de la nostra estratègia de Responsabilitat Social

EMPLEATS
01

04
COMUNITAT

MUTUALISTES
02

MEDI AMBIENT
06

03
MEDIADORS

05
PROVEÏDORS

Per a nosaltres la participació dels grups d’interès en l’enfocament de l’organització és molt important. Per això mantenim diverses reunions amb diferents grups d’interès gràcies a les quals podem detectar elements de millora en la nostra gestió. El Grup de Qualitat del Departament d’Operacions duu a terme aquestes enquestes. Les relacions/participacions en actes amb col·legis professionals les gestionem a l’Àrea de Negoci. Hi fem participar les persones de l’organització més rellevants per a la qüestió que es tracti.

01. EMPLEATS:
Tenim cura d’aspectes com ara la igualtat, la conciliació, la salut i la seguretat laboral i la formació, amb l’objectiu de crear un entorn de treball de qualitat que afavoreixi la motivació, la retenció de talent i el benestar de les persones.

02. MUTUALISTES:
El nostre objectiu és vetllar per l’honestedat de la relació comercial i garantir les característiques del producte per a la satisfacció i fidelització del client.

03. MEDIADORS:
Les seves necessitats i opinions són valorades per incloure-les en l’activitat diària del nostre treball. Alhora vetllem per l’honestedat de la relació comercial.

04. COMUNITAT:
És important conèixer i avaluar els impactes, tant positius com negatius, que el Grup Mutua Propietarios provoca en l’entorn social, així com la transparència en les relacions que hi té.

05. PROVEÏDORS:
Es busca el foment de les bones pràctiques entre els proveïdors de Mutua i es defineixen criteris de compres responsables.

06. MEDI AMBIENT:
Amb la implementació d’accions de Responsabilitat Social Corporativa, es pretén adquirir un compromís de prevenció dels impactes ambientals associats a l’activitat de la Mútua.