Copyright

Tots els drets reservats. El disseny del portal i els seus codis font així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquest portal pertanyen a MUTUA DE PROPIETARIOS, o bé a alguna de les entitats que integren el GRUP MUTUA PROPIETARIOS, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, la reproducció distribució, transformació, manipulació, comunicació pública o qualsevol altre acte d’explotació total o parcial, gratuït o onerós dels textos, imatges o qualsevol altre contingut que aparegui al lloc web.

MUTUA DE PROPIETARIOS es reserva el dret de fer, en qualsevol moment i sense avís previ, les modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la seva forma de presentació que consideri necessàries, sigui de manera temporal o definitiva, i l’usuari s’ha d’assegurar de fer servir en cada moment la versió actualitzada. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis.

Per a més informació, pot visitar l’Avís Legal.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí