Copyright

Tots els drets reservats. El disseny del portal i els seus codis font així com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquest portal pertanyen a MUTUA DE PROPIETARIOS, o bé a alguna de les entitats que integren el GRUP MUTUA PROPIETARIOS, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització escrita dels titulars del copyright, la reproducció distribució, transformació, manipulació, comunicació pública o qualsevol altre acte d’explotació total o parcial, gratuït o onerós dels textos, imatges o qualsevol altre contingut que aparegui al lloc web.

MUTUA DE PROPIETARIOS es reserva el dret de fer, en qualsevol moment i sense avís previ, les modificacions, variacions, supressions o cancel·lacions en els continguts i en la seva forma de presentació que consideri necessàries, sigui de manera temporal o definitiva, i l’usuari s’ha d’assegurar de fer servir en cada moment la versió actualitzada. Aquesta facultat no atorga als usuaris cap dret a percebre indemnització per danys i perjudicis.

Per a més informació, pot visitar l’Avís Legal.