ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT

Més protecció és cuidar les teves
propietats perquè es revalorin amb el
pas del temps

Busques molt més que protecció a curt termini? A Grup Mutua Propietarios t’oferim serveis tècnics d’arquitectura i sostenibilitat
que revaloren les teves propietats a llarg termini, de manera que complim el nostre compromís com a companyia amb la sostenibilitat i
el respecte al medi ambient. Això és el que podem fer pels teus edificis i habitatges.

Serveis relacionats amb

l'edifici

Fem el control tècnic obligatori per constatar l’estat de conservació de l’immoble i prevenir danys materials o riscos físics. A més de fer l’informe normatiu obligatori, incloem recomanacions personalitzades que presentem davant la comunitat o l’administrador per lliurar l’informe davant l’Administració competent.

> Sol·licita

Fem l’informe obligatori que avala l’estat actual de l’edifici i que inclou la seva conservació i el compliment de la normativa d’accessibilitat i eficiència energètica. A més, a l’informe personalitzat de l’immoble hi incloem recomanacions per solucionar les deficiències trobades i l’exposem davant la comunitat i/o l’administrador de finques.

> Sol·licita

L’Avaluació tècnica d’immobles és una constatació de l’estat de conservació, qualitat constructiva i avaluació del risc d’immobles. Per mitjà d’una xarxa nacional de tècnics i pèrits professionals i independents determinem les característiques tècniques, el valor i les possibles deficiències en l’estat de conservació d’un actiu abans d’una operació immobiliària.


> Sol·licita


El Llibre de l’Edifici Existent per a la Rehabilitació (LdEE) és necessari per optar a ajuts de rehabilitació d’edificis. Elaborem el llibre de l’edifici, que és un document que constitueix l’arxiu de la història de l’immoble, registra les incidències tècniques de l’edifici, informa sobre l’estat de conservació i el manteniment de l’immoble i incorpora l’estudi de les potencials millores i rehabilitacions a dur a terme en l’edifici. Constitueix, en definitiva, el document que permet determinar per a què, per què i quan es poden / s’han de dur a terme actuacions de rehabilitació i millora de l’edifici. El LdEE aclareix així els passos que cal fer i quins projectes i actuacions cal prioritzar i executar per, si escau, sol·licitar i obtenir les ajudes que es regulen en el RD 853/2021.

 


> Sol·licita

El nostre servei consisteix en l’execució d’un informe que permet a la propietat planificar i programar les actuacions que cal fer a curt, mitjà i llarg termini per a la rehabilitació, conservació i/o adequació dels edificis i espais comuns de l’immoble i les prioritza en funció de criteris tècnics segons la seva gravetat i/o importància i d’acord amb els criteris econòmics de disponibilitat financera del client.


> Sol·licita


Redactem la documentació tècnica necessària i requerida per l’Administració pública corresponent per a la sol·licitud de la llicència d’obres en què es detalla l’abast de la intervenció, la metodologia de reparació i els detalls constructius necessaris per a la correcta execució de l’obra.


> Sol·licita


Duem a terme un control qualitatiu i quantitatiu de la construcció durant la fase d’execució material de les obres, en què el nostre tècnic especialitzat dirigeix l’execució de les obres i en verifica la qualitat d’acord amb les especificacions de la documentació tècnica redactada.

 


> Sol·licita


Tramitem i gestionem la sol·licitud de subvencions i ajuts inclosos dins del Programa de foment de la rehabilitació edificatòria del Ministeri de Foment o qualsevol altre que el succeeixi.


> Sol·licita


Analitzem la factibilitat de la implantació d’instal·lacions d’eficiència energètica a les zones comunes i/o generals d’un edifici. Un tècnic especialista executa aquesta anàlisi i valora la factibilitat de la instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics o la implantació d’instal·lacions solars. A més, du a terme un assessorament especialitzat sobre possibles mesures de millora i estalvi de l’energia.

 


> Sol·licita


Fem una auditoria bàsica per mitjà d’un tècnic competent. El tècnic fa una visita presencial a l’immoble en què du a terme una anàlisi de l’estat i característiques de l’edifici o habitatge respecte a la seva eficiència energètica. També s’inclou un assessorament professional sobre possibles mesures de millora i estalvi.

 


> Sol·licita


Serveis relacionats amb

l'habitatge

Fem una anàlisi de l’habitabilitat i accessibilitat de l’habitatge. Aquest servei es fa mitjançant una verificació presencial del nostre tècnic especialista que inclou el document administratiu que acredita que un habitatge compleix les condicions mínimes d’habitabilitat segons la normativa, a més d’un estudi d’accessibilitat de l’habitatge.


> Sol·licita


Fem la revisió d’estat de l’habitatge arrendat (IEV) per mitjà d’una anàlisi de les característiques reals de l’habitatge i de l’estat de conservació. L’IEV sempre conté un llistat de propostes sobre les mesures que s’han d’emprendre per esmenar les deficiències detectades.


> Sol·licita


Fem l’anàlisi de l’estat i característiques de l’habitatge respecte a la seva eficiència energètica. Aquest servei es fa mitjançant una verificació presencial del nostre tècnic especialista, que emetrà un certificat. El servei inclou una auditoria energètica bàsica i l’assessorament especialitzat dels nostres tècnics sobre possibles mesures de millora i estalvi derivades de la inspecció ocular que s’ha dut a terme.


> Sol·licita


A partir de l’anàlisi de les últimes factures elèctriques de l’immoble, fem una anàlisi comparativa de les tarifes així com una anàlisi comparativa de la facturació del subministrament elèctric de baixa tensió. El servei inclou l’assessorament especialitzat sobre possibles mesures de millora i estalvi.


> Sol·licita


T’oferim un servei d’ajuda de tramitació de subvencions per als Fons Next Generation per a la rehabilitació d’habitatges. Per dur a terme la rehabilitació d’un edifici o habitatge subvencionat pels Fons Europeus és necessari disposar d’un expert com nosaltres en actuacions d’eficiència energètica que redueixin el consum de l’habitatge i/o l’edifici residencial.


> Sol·licita


Fem un informe sobre l’estat d’accessibilitat de l’habitatge així com del seu condicionament per a persones amb mobilitat reduïda. L’informe emès pels nostres tècnics especialistes aglutina totes les característiques derivades de la inspecció telemàtica que s’ha dut a terme. Posteriorment, es posa a disposició al client l’opció d’executar una part o la totalitat de propostes per millorar l’accessibilitat de l’habitatge.


> Sol·licita


El servei checkIN-checkOUT consisteix en una anàlisi de l’estat de l’habitatge arrendat que conté totes les dades, camps i fotografies de l’estat de conservació de l’immoble en el moment d’execució de la visita.

S’executa a l’entrada de l’inquilí, mentre que a la sortida, l’informe checkOUT acara l’estat tant dels elements caracteritzats en el primer informe com de la resta de l’habitatge i inclou una taxació de l’esmena de les deficiències detectades.


> Sol·licita

Amb els nostres serveis tècnics els teus habitatges o edificis no perdran mai valor

Et truquem de franc

Necessites ajuda?

Introdueix el teu número de telèfon i et truquem GRATIS tan aviat com sigui possible.

MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre a la seva sol·licitud, fer enquestes d'opinió i estudis de mercat amb finalitats estadístiques, així com per unificar la política comercial del Grup MP per millorar la qualitat i l'eficiència de l'atenció al client. Té dret a retirar els consentiments en qualsevol moment, a oposar-se al tractament, a consultar, a rectificar, a limitar i a suprimir les dades, així com a exercir el dret de portabilitat de les seves dades. Per fer-ho ens ho ha de comunicar a l'adreça de correu electrònic lopd@mutuadepropietarios.es. lopd@mutuadepropietarios.es.

Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades aquí
Informació bàsica en matèria de protecció de dades:

Responsable del tractament: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalitat: complir la nostra obligació legal de disposar d’un canal de denúncies per mitjà del qual podem atendre i tramitar qualsevol denúncia o sol·licitud que ens faci arribar per mitjà d’aquest canal.

Drets: pot exercir els drets que se li confereixin en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: pot consultar informació addicional sobre Protecció de Dades aquí.

Basic information on data protection:

Responsible for the treatment: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Purpose: To follow the legal obligation of having a whistleblower channel through which we can assist you and process any complaint or request you send us through it.

Rights: To exercise the rights conferred on you in the applicable regulations on data protection, please send an email to lopd@mutuadepropietarios.es. .

+Info: To consult additional information on Data Protection, please click here.

Información básica en materia de protección de datos

Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalidad: Cumplir con nuestra obligación legal de disponer de un canal de denuncias a través del cual podemos atender y tramitar cualquier denuncia o solicitud que nos haga llegar Ud. a través del mismo.

Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Moltes gràcies

Et truquem GRATIS tan aviat com ens sigui possible.