Ara en
PORTUGAL

Agora em
PORTUGAL

Més protecció és tenir l'assegurança d'impagament de lloguer amb el pioner

L’assegurança que protegeix el teu habitatge llogat i coneix les inquietuds dels propietaris.

El Grup Mutua Propietarios va ser pioner a oferir l’assegurança d’impagament de lloguer al mercat espanyol. A la nostra experiència en aquesta assegurança de lloguer s’hi afegeix la nostra innovació contínua. Per això els propietaris d’habitatges de lloguer poden contractar l’assegurança d’impagament de lloguer sense haver de sol·licitar al futur inquilí documentació econòmica que demostri la seva solvència. La clau és un sistema propi de scoring digital que ens permet analitzar la viabilitat de l’inquilí abans de 2 minuts.

Amb la nostra assegurança d’impagament de lloguer ens ocuparem de recuperar el teu habitatge en cas d’impagament i que cobris per les rendes impagades. A més, si l’inquilí t’ha causat desperfectes, et compensem pels danys. I en cas que disposis de diversos habitatges, aconseguiràs més bones condicions, més estalvi i, a més, et desgrava!

 

Cobertures destacades de l'Assegurança d'impagament de lloguer

Se cobra una vez recaiga sentencia en firme y/o resolución judicial, y se puede solicitar un avance de indemnización mensual a partir del tercer mes, siempre y cuando se haya interpuesto la demanda correspondiente.
Ofrecemos el servicio de Informe del Estado de la Vivienda (IEV) antes y después del alquiler. El IEV es adecuado para comprobar los desperfectos y daños que pueda haber ocasionado el inquilino. Con posibilidad de realizarlo a distancia.
Cubrimos los desperfectos inmobiliarios y/o el robo del continente de la vivienda asegurada, causados por el inquilino como consecuencia de los actos de vandalismo o malintencionados. Opcionalmente se pueden cubrir los actos vandálicos sobre el contenido. 
Servicio de limpieza de 4h incluido por finalización del contrato de alquiler.

Avançament d'indemnització.

Es cobra una vegada recaigui sentència ferma i/o resolució judicial, i es pot sol·licitar un avenç d’indemnització mensual a partir del tercer mes, sempre que s’hagi interposat la demanda corresponent.

Informe d'estat
de l'habitatge

Oferim el servei d’informe de l’Estat de l’habitatge (IEV) abans i després del lloguer.

L’IEV és adequat per comprovar els desperfectes i els danys que pugui haver ocasionat l’inquilí. Amb possibilitat de fer-ho a distància.

Actes vandàlics
de continent i contingut

Cobrim els desperfectes immobiliaris i/o el robatori del continent de l’habitatge assegurat, causats per l’inquilí com a conseqüència dels actes de vandalisme o malintencionats. Opcionalment es poden cobrir els actes vandàlics sobre el contingut. 

Neteja de.
l'habitatge

Servei de neteja de 4h inclòs per finalització del contracte de lloguer.

<