Preguntes més freqüents / FAQ

Lloguer

 • Per a què necessito contractar una assegurança d’Impagament de Lloguer?
  Per tenir la tranquil·litat i seguretat que en cas d'impagament per part del llogater tinguis garantides les rendes assegurades de lloguer i puguis recuperar l'habitatge.
 • Quina documentació necessito per declarar un sinistre d’impagament de lloguer?
  Els comprovants dels dos últims rebuts de la renda de lloguer impagats. Pots declarar el sinistre i adjuntar la documentació necessària a través del Portal Client.
 • En quin moment haig de declarar a la Companyia un sinistre si el meu llogater o inquilí no em paga el lloguer?
  El sinistre s'haurà de comunicar als 45 dies de produir-se l'impagament, o a la segona mensualitat retornada.
 • Quin és el procés que se segueix des que es declara el sinistre fins que es determina el desnonament del llogater?
  Un cop comunicat el sinistre d'impagament, passem l'expedient al departament jurídic, que automàticament envia una comunicació al llogater deutor donant-li un termini de vint dies perquè regularitzi la situació. En el cas de no pagar, s'interposa la demanda de desnonament i reclamació de deute.
 • Quant temps dura el procés fins a recuperar el meu habitatge?
  Actualment la mitjana d'un procés de desnonament està entre sis i vuit mesos, en funció del Jutjat i de la zona geogràfica.
 • A partir de quan es poden començar a cobrar les rendes impagades?
  Es cobren una vegada recaigui sentència ferma, i es pot sol·licitar un avanç d'indemnització mensual a partir del tercer mes, sempre que s'hagi interposat la demanda.
 • Haig de retornar a l’asseguradora les rendes que m’han indemnitzat, un cop que les vaig recuperant del llogater a través de Sentència Judicial?
  Una vegada que des de Grup Mutua Propietarios t'haguem indemnitzat, nosaltres mateixos ens encarregarem de reclamar a l'inquilí deutor. Tingues en compte que en el cas que el llogater també t'aboni les rendes, hauràs de retornar-les a l´asseguradora.
 • Si el llogater es declara insolvent, rebré igualment la meva indemnització?
  Sí. La Mútua paga les rendes de lloguer independentment que es declari al llogater o inquilí com a insolvent.
 • Si recupero el meu pis i hi ha desperfectes en l’habitatge, me’ls cobreix la pòlissa?
  Sí. La pòlissa permet contractar fins a 6.000 € en el cas d'actes vandàlics, sempre que hagi existit impagament del lloguer. Aquesta cobertura té una franquícia de 300 €.
 • Em retornen part de la prima que he pagat si el meu inquilí abandona l’habitatge abans d’acabar l’anualitat de la pòlissa?
  En cas que es rescindeixi el contracte de lloguer durant les dues primeres anualitats de l´assegurança, retornem la part proporcional de prima no consumida, amb un màxim de 6 mesos i sempre que no s'hagin declarat sinistres. A partir de la renovació del tercer any retornem la totalitat de la prima no consumida de l'anualitat en curs, sempre que no s'hagin declarat sinistres. Per a això s'haurà d'adjuntar la rescissió del contracte de lloguer signat per les parts.
 • Existeix un servei d’assessorament legal per a l’Assegurat?
  Sí; posem a la teva disposició un servei d'atenció telefònica (telfs. 93.707.97.00 i 91.831.54.96).
 • Comunitats

 • Què he de fer en cas que es produeixi un sinistre a la meva comunitat?
  Pots comunicar el sinistre a través del nostre Portal Cliente, o bé telefònicament a l'Àrea de Clients (tels. 93.487.30.20 i 91.826.40.04).
 • Com puc sol·licitar la intervenció d’un reparador per a un sinistre urgent al meu edifici?
  Si la pòlissa de la teva comunitat té contractada la cobertura d'Assistència, pots sol·licitar la intervenció urgent de reparadors trucant directament als telèfons d'Assistència 24 hores (tels. 93.517.50.98 i 91.825.11.74). Recorda tenir a mà el número de pòlissa de la Comunitat, així com el codi postal al qual pertany l'edifici.
 • Com puc saber com està la gestió d’un sinistre del meu edifici?
  Pots consultar l'estat dels sinistres del teu edifici trucant a la nostra Àrea de Clients (tels. 93.487.30.20 i 91.826.40.04, els dies feiners de dilluns a divendres de 9 a 18 h.) o bé a través del següent enllaç a la nostra web.
 • Què entenem per Continent i Contingut comunitari?
  Continent són els elements constructius i instal·lacions fixes de l'edifici, tals com: fonaments, murs, parets, sostres, sòls, envans, canonades, cobertes, portes, finestres... Contingut són aquells béns de propietat comunitària (mobles, mostradors, miralls, llums, catifes, material de neteja, estris de jardineria, extintors i mànegues contra incendis), situats en les zones comuns de l'edifici.
 • Com sabem si una canonada és privada o comunitària?
  Les canonades privades només presten servei a un únic departament (pis o habitatge). Les conduccions comunitàries proveeixen a dos o més departaments, així com al conjunt de l'edifici (baixants d'aigües residuals o pluvials...); en el cas de les canonades de distribució d'aigües netes, es consideren comunitàries fins a les claus de pas de cadascun dels habitatges.
 • Em queden cobertes les despeses del “camió cuba” (desembús de canonades)?
  Sí, en el cas de tenir contractada aquesta garantia, amb els nostres actuals productes cobrim fins a 500 € per sinistre i 1.000 € per anualitat, pels desembussos amb i sense danys.
 • Si un veí no paga les quotes comunitàries, ho cobreix l’assegurança de l’edifici?
  En cas que la Comunitat contracti la garantia de Defensa Jurídica, l'assegurança cobreix les despeses de la reclamació de les quantitats pendents de pagament als propietaris morosos, sempre que l'inici del deute es produeixi dins de la vigència de la pòlissa. A més, l'assegurança de Grup Mutua Propietarios permet cobrar per avançat l'import de les quotes impagades fins a un màxim de 600 €, mentre se segueixen les gestions de reclamació per via judicial.
 • L’assegurança de Comunitat, respon pels actes del President i/o de la Junta de Veïns?
  Sí. La nostra pòlissa comunitària cobreix els danys i perjudicis que el President i la resta de membres de la Junta puguin causar degut als actes o omissions en l'acompliment dels seus càrrecs.
 • Què he de fer en cas de que la meva Comunitat rebi una demanda judicial?
  La Comunitat haurà de traslladar la demanda immediatament a la Grup Mutua Propietarios per tal que els nostres serveis jurídics puguin analitzar el cas i donin instruccions al President i als veïns. És molt important comprovar que la demanda vagi dirigida contra la Comunitat, i prendre nota de la data exacta en què s'ha rebut, ja que d'això dependran els terminis de contestació.
 • És obligatori que la meva finca passi la Inspecció Tècnica d’Edificis?
  La Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE) és una revisió de l'edifici que serveix per a certificar que es troba en bones condicions. És obligatori passar-la cada certs anys (segons la normativa de cada municipi o Comunitat Autònoma), i la realitzen arquitectes especialitzats. Contractant els Serveis Tècnics Prèmium de Grup Mutua Propietarios, la ITE queda coberta de forma gratuïta en l'any en què toqui fer-la al vostre edifici, si fa al menys un any que es va contractar l'assegurança.
 • Què ofereix la garantia de Serveis Tècnics Prèmium?
  L'anàlisi tècnica de l'edifici, anàlisi bàsica de la facturació elèctrica, assessorament telefònic, tràmit de subvencions per a obres de rehabilitació i millora, ITE (Inspecció Tècnica de l'Edifici), certificat d'eficiència energètica de l'edifici, dossier de vida de l'edifici, etc. Si vols més informació, clica aquí.
 • Llar

 • Què haig de fer en cas que es produeixi un sinistre al meu habitatge?
  Pots comunicar el sinistre a través del nostre Portal Client, o bé telefònicament a l'Àrea de Clients (tels. 93.487.30.20 i 91.826.40.04).
 • Si un veí em causa un dany, però no l’atén… què puc fer?
  Contacta amb Grup Mutua Propietarios i declara'ns el sinistre. La teva pòlissa de la Llar cobreix els danys que t'hagin ocasionat. Nosaltres t'indemnitzarem, i després ens encarregarem de reclamar al teu veí o a la seva assegurança.
 • Què s’entén per Continent i Contingut del meu habitatge?
  Continent són les parts fixes de l'estructura de l'habitatge (fonaments, murs, parets, sostres, sòls, envans, canonades, cobertes, portes, finestres…). Contingut són elements de l'aixovar domèstic situats dins de l'habitatge (mobles, objectes de decoració, quadres, cortines, catifes, electrodomèstics, roba, eines, queviures, joies...).
 • Com puc saber com està la gestió del meu sinistre?
  Pots consultar l'estat del teu sinistre trucant a la nostra Àrea de Clients (tels. 93.487.30.20 i 91.826.40.04, els dies feiners de dilluns a divendres de 9 a 18 h.) o bé a través del següent enllaç de la nostra web.
 • Com puc sol·licitar la intervenció d’un reparador per a un sinistre urgent en la meva llar?
  Si la teva pòlissa de Llar té contractada la cobertura d'assistència, pots sol·licitar la intervenció urgent de reparadors trucant directament als telèfons d'Assistència 24 hores (tels. 93.517.50.98 i 91.825.11.74). Recorda tenir a mà el número de la pòlissa, així com el codi postal al que pertany el teu domicili.
 • Queda assegurat el meu gos per l’assegurança de la meva llar?
  Sí, fins els límits contractats, a excepció que tingui la consideració de potencialment perillós. En aquest cas hauràs de declarar-ho de forma expressa a la teva pòlissa per tal que quedi assegurat.
 • Per què necessito una assegurança de casa meva, si ja existeix una assegurança a la Comunitat on visc?
  Perquè la pòlissa de la teva Comunitat no et cobreix tots els danys particulars al teu habitatge, ni tampoc els danys que tu o les persones que convisquin amb tu puguin causar a altres persones.
 • Si la Comunitat on visc està assegurada a Grup Mutua Propietarios, quins avantatges tinc si contracto també l’assegurança de la llar?
  En contractar la pòlissa de la Llar, tenint la Comunitat també assegurada a Grup Mutua Propietarios, es donen bonificacions que t'eviten pagar dues vegades per la mateixa cobertura. En cas de sinistre no existirà el risc de conflictes entre companyies, i la tramitació del sinistre serà molt més àgil.
 • Si soc inquilí, també necessito contractar una assegurança de la llar?
  Sí, si ets llogater ho necessitaràs per tenir coberts els teus estris personals, i sobretot, per cobrir els possibles danys a tercers que puguis causar.
 • Haig de declarar les joies i/o els objectes de valor?
  Sí, i a més, has de declarar detalladament aquelles joies de valor unitari superior a 2.500 €, i aquells objectes de valor superiors a 3.000 €. És a dir, hauràs d'indicar la descripció de cada element i el seu valor. Aquests límits unitaris poden variar en funció del producte contractat.
 • Com he d’actuar en cas de robatori al meu habitatge?
  Hauràs de donar-nos avís del sinistre el més aviat possible. Recorda que et demanarem la denúncia dels fets que interposis davant la Policia, i que ens aportis comprovants dels objectes que t'hagin robat (factures, tiquets, fotografies...).
 • L’assegurança em cobreix els danys que pugui ocasionar si provoco un accident circulant amb bicicleta?
  Així és; l'assegurança et cobreix els danys que tu (o les persones que convisquin amb tu) puguin causar, de forma involuntària i accidental, a altres persones i/o coses deguts a un accident amb bicicleta, sempre que el seu ús sigui com a pràctica d'aficionat (i no com a esport professional), i fins els límits establerts a la teva pòlissa.
 • Quina diferència hi ha entre habitatge principal i habitatge secundari?
  Anomenem habitatge principal a aquell que està habitualment ocupat de forma permanent, sense arribar a estar deshabitat durant més de 75 dies seguits. Es considerarà habitatge secundari quan no compleixi els requisits anteriors, però sempre que no estigui deshabitat per un període superior a 6 mesos.
 • Què haig de fer si m’atraquen fora del meu domicili?
  Hauràs de comprovar que tens contractada aquesta garantia a la teva pòlissa, i si és així, hauràs de fer-nos arribar la denúncia presentada davant la Policia, indicant com van succeir els fets i detallant què és el que t'han robat i la seva valoració.
 • Els meus fills estan assegurats amb la meva pòlissa de la llar?
  Els teus fills menors d'edat també estan assegurats amb la teva Assegurança de la Llar, sempre que convisquin amb tu en el mateix habitatge.
 • General

 • Estic interessat en contractar una assegurança; com ho faig?
  Pots contactar directament amb nosaltres trucant a l'Àrea de Clients (tels. 93.487.30.20 i 91.826.40.04), o bé escriure'ns a través de la web, a on et respondrem o et trucarem de seguida, segons el que prefereixis. També pots sol·licitar-ho a través de la nostra web des de qualsevol dels nostres productes.
 • Com puc contactar amb Grup Mutua Propietarios?
  Pots contactar telefònicament trucant a l'Àrea de Clients (tels. 93.487.30.20 i 91.826.40.04), o bé a través del formulari de contacte que trobaràs a la nostra web.
 • On puc veure les cobertures que tinc contractades?
  Accedint a la informació de la teva pòlissa, que podràs trobar registrant-te en el nostre "Portal Client", a l'apartat "Documents". També pots veure el que et cobreix la teva pòlissa en la documentació física que se't dóna en el moment de la contractació.
 • Com es renova la meva pòlissa?
  La teva pòlissa es renova automàticament al final de cada venciment. Per tant, no has de fer cap gestió per a renovar la pòlissa cada any.
 • De quina manera puc pagar la prima de la meva assegurança?
  Amb tarjeta de dèbit / crèdit, a través de la nostra web, dins de l'opció de "Pagament de rebuts", o bé realitzant un ingrés o transferència bancària a qualsevol dels nostres comptes habilitats.
 • Què és el Portal Client, i quins avantatges m’ofereix?
  Si ets client de Grup Mutua Propietarios podràs accedir a l'Àrea Client de la nostra web corporativa, on tindràs el teu propi espai privat per a consultar la informació de totes les teves pòlisses, rebuts i sinistres de manera ràpida i còmoda des de qualsevol dispositiu. També podràs consultar les teves dades, la documentació de les teves pòlisses, demanar un duplicat, comunicar un sinistre, o sol·licitar els nostres serveis prèmium. A més, podràs accedir al club de descomptes a on podràs beneficiar-te cada dia de les ofertes que hem seleccionat especialment per a tu. Si vols accedir al Portal Client, clica aquí.
 • Com registrar-se a l’Àrea Client?
  Per a registrar-se a l'àrea de clients s'ha d'indicar un número de pòlissa i un NIF/CIF/NIE vàlid d'alguna de les figures relacionades amb la pòlissa (prenedor, assegurat, veí que sigui propietari d'un pis que té l'assegurança de l'edifici a Grup Mutua Propietarios, president d'una comunitat de propietaris assegurada a Grup Mutua Propietarios, o Administrador de finques d'una comunitat de propietaris assegurada a Mútua de Propietaris i que no sigui mediador).
 • Com puc comunicar l’ocurrència d’un sinistre?
  Registrant-me al "Portal Client", a l'apartat "Sinistres", dins de l'opció "Comunicar un sinistre". També pots comunicar-ho trucant directament a l'Àrea de Clients.
 • Quina diferència hi ha entre sinistre i manteniment?
  Es considera manteniment a les tasques necessàries per a conservar el teu habitatge o el teu edifici en correcte estat, i evitar així que esdevinguin els sinistres. Per tant, un sinistre serà un fet accidental, imprevist i sobtat, que es produeix malgrat haver fet un manteniment adequat.
 • Què és i com s´aplica una franquícia?
  És la part del cost d'un sinistre que va a càrrec de l´Assegurat, segons s´estipula en el moment de contractar la Pòlissa. La franquícia es resta de la indemnització a percebre, o bé s'abona directament als reparadors.
 • Com puc aconseguir un duplicat actualitzat de la meva pòlissa?
  Fent el registre al "Portal Client", i accedint a les teves pòlisses vigents que apareixen a "Vista Global", a on existeix l'opció "Documents"; un cop allà, si selecciones "Sol·licitud de duplicats" es generarà automàticament una còpia actualitzada en format PDF de la teva pòlissa.
 • Per què he de fer-me l´assegurança a Grup Mutua Propietarios?
  Grup Mutua Propietarios és especialista en la protecció i salut de la propietat immobiliària, amb més de 180 anys d'experiència, amb gran solvència financera i propera als nostres clients. La nostra especialització ens permet assessorar-te de forma personalitzada amb la millor opció segons les teves necessitats.
 • Existeix alguna assegurança que em cobreixi si el meu inquilí no em paga el lloguer?
  Sí; a Grup Mutua Propietarios oferim el producte Mutua Alquiler Confort, que, entre altres avantatges, et cobreix les mensualitats de rendes impagades, fins als límits contractats, quan el teu llogater o inquilí deixa de pagar-te el lloguer. Ens preocupem pels teus ingressos, pels possibles perjudicis en cas d'impagament, i per fer que puguis recuperar el teu habitatge el més aviat possible.
 • Hem resolt els teus dubtes?

  Gràcies per contestar

  la teva experiència ens ajuda a millorar 

  Quina pregunta t'hauria agradat trobar?

  * Camps requerits

  MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA (MDP) tractarà les seves dades amb la finalitat d'atendre les seves consultes i sol·licituds, fer enquestes d'opinió i estudis de mercat amb finalitats estadístiques i per unificar la política comercial del Grup MP per millorar la qualitat i l'eficiència de l'atenció al client. Addicionalment, per a les finalitats indicades, si ho consent de manera expressa. Té dret a retirar els consentiments en qualsevol moment, a oposar-se al tractament, a consultar, a rectificar, a limitar i a suprimir les dades, així com a exercir el dret de portabilitat de les seves dades. Per fer-ho ho ha de comunicar a l'adreça de correu electrònic lopd@mutuadepropietarios.es.

  Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades aquí

  Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

  Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

  Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

  Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

  Descobreix tot un univers de solucions del
  Grup Mutua Propietarios aquí

  Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

  Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

  Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

  Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

  Descobreix tot un univers de solucions del
  Grup Mutua Propietarios aquí