Qui som?:
El Grup

Compromesos amb la
sostenibilitat

Sostenibilitat / Compromisos globals

Tot el nostre suport a la responsabilitat social i a les pràctiques ètiques

En el marc de la responsabilitat social corporativa, estem adherits a les associacions següents que fomenten la responsabilitat social i pràctiques ètiques:

Fundació Factor Humà

Des del 2013 som socis d'aquesta organització, que té com a objectiu millorar la gestió de les persones en les empreses promovent organitzacions ètiques que contribueixin a la construcció d'un món millor.

Copersona

Des del 2018 formem part de la Junta Directiva d'aquesta associació sense ànim de lucre que fomenta la corresponsabilitat social.

Empower women in insurance

Adherits el 2021 a aquesta xarxa de professionals que actuen com a Observatori d'Igualtat del Sector Assegurador i s'uneixen per a un objectiu comú: aconseguir el 2023 un 40 % de dones directives en el sector, tant per cent que actualment se situa en un 31,3 %.

Etiqueta responsable de l'associació + Responsables

Atorgada a Mutua de Propietarios des del 2019 per l'associació + Responsables i que posa en valor i visibilitza les empreses que, com el Grup Mutua Propietarios, aposten per la gestió amb valors en els àmbits econòmic, social i ambiental. També és una eina per al foment del consum responsable.

Principis d'inversió responsable de les Nacions Unides

Als quals el 2021 ens vam adherir per assegurar una gestió ètica, transparent i més responsable de les inversions que fem al Grup.

Informació bàsica en matèria de protecció de dades:

Responsable del tractament: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalitat: complir la nostra obligació legal de disposar d’un canal de denúncies per mitjà del qual podem atendre i tramitar qualsevol denúncia o sol·licitud que ens faci arribar per mitjà d’aquest canal.

Drets: pot exercir els drets que se li confereixin en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: pot consultar informació addicional sobre Protecció de Dades aquí.

Basic information on data protection:

Responsible for the treatment: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Purpose: To follow the legal obligation of having a whistleblower channel through which we can assist you and process any complaint or request you send us through it.

Rights: To exercise the rights conferred on you in the applicable regulations on data protection, please send an email to lopd@mutuadepropietarios.es. .

+Info: To consult additional information on Data Protection, please click here.

Información básica en materia de protección de datos

Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalidad: Cumplir con nuestra obligación legal de disponer de un canal de denuncias a través del cual podemos atender y tramitar cualquier denuncia o solicitud que nos haga llegar Ud. a través del mismo.

Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí