Qui som?:
El Grup

Qui som? / Valors del grup

Aquests són els nostres valors

ACTITUD POSITIVA

Perquè l’actitud positiva crea bon ambient laboral, que permet establir

més bones relacions a la feina i amb tots els col·laboradors externs i mutualistes,

i alhora desenvolupar l’autonomia i la creativitat.

¿Com portem a la pràctica els nostres valors?

L’actitud positiva es palesa en l’elevada ràtio de participació dels empleats del Grup en activitats promogudes per l’equip, amb més de 15 activitats de recurrència anual, focalitzades en el foment de la vida saludable i la conservació del medi ambient.

ÉTICA

Perquè l’ètica promou la cohesió cultural, que es construeix a partir de les actuacions i actituds

dels membres de l’organització, basades en uns valors i criteris compartits i que marquen les nostres relacions amb els mutualistes i col·laboradors externs.

Com portem a la pràctica els nostres valors?

Adhesió a la guia de bones pràctiques elaborada per UNESPA, amb l’objectiu d’anar més enllà dels compromisos adquirits amb els clients segons la regulació. Aquestes bones pràctiques se centren en matèries com ara la protecció de dades, la resolució de reclamacions o la protecció de pagaments, entre d’altres.

COMPROMÍS

Perquè el compromís, tant de l’equip intern com de l’extern amb la seva tasca diària i amb els mutualistes, és important per assolir les fites i els objectius.

Com portem a la pràctica els nostres valors?

El compromís amb la nostra manera de treballar és clau per oferir la millor experiència i servei als nostres clients, i també ho és internament. Per això s’estableix un compromís d’assistència en cas d’urgències de menys de 3 h i d’assistència convencional en menys de 12 h en horari laboral.

RESPECTE

Perquè el respecte, tant en l’àmbit intern de Mutua com amb els nostres col·laboradors externs i mutualistes, exigeix un tracte amable i educat. És l’essència de les relacions humanes, de la vida en comunitat, del treball en equip i de qualsevol relació interpersonal.

Com portem a la pràctica els nostres valors?

La diversitat, la igualtat i l’ètica en les relacions professionals són les claus per a un entorn basat en el respecte. Per això el Grup disposa d’un codi de bones pràctiques ètiques i un codi ètic i de conducta que assegura el compliment del valor del respecte.

TRANSPARÈNCIA

Perquè la transparència no implica només veure les coses que passen en el nostre entorn, sinó quevtambé ens mostra què cal corregir i què cal millorar per al bé comú delsvnostres mutualistes i col·laboradors externs.

Com portem a la pràctica els nostres valors?

Proporcionem informació sobre els nostres productes i serveis al web i als portals respectius del client i del mediador. L’equip d’atenció al client està disponible per resoldre qualsevol consulta, i sempre treballa d’acord amb el criteri de transparència i honestedat amb tots els clients.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí