Qui som?:
El Grup

El Grup Mutua Propietarios llança un procés de contractació de l’assegurança d’impagament de lloguer 100% digital

La companyia evoluciona el seu sistema de contractació d’impagament de lloguer que, a més d’oferir un scoring de la solvència de l’inquilí en temps real, permet l’acceptació de l’operació de manera instantània

En menys de tres minuts el propietari pot tenir la pòlissa contractada amb el scoring passat, sent només necessari conèixer el DNI , data de naixement de l’inquilí, i el codi postal de l’habitatge

Madrid, 3 de maig de 2023.- El Grup Mutua Propietarios ha desenvolupat un nou procés digital de contractació de l’assegurança de lloguer que permet obtenir de manera immediata un estudi de la viabilitat de l’inquilí i validar la seva candidatura, podent-se acceptar o denegar la subscripció de l’assegurança de manera instantània, alhora que es mantenen totes les garanties de seguretat per a l’arrendador.

Pioners en el desenvolupament de l’Assegurança d’Impagament de Lloguer a Espanya, el Grup Mutua Propietarios ha creat aquest sistema de contractació de l’assegurança d’impagament de lloguer que, utilitzant un sistema de scoring automàtic, analitza el comportament de pagament de les obligacions de l’inquilí en el passat, per a preveure com es comportarà amb el pagament del lloguer en el futur.

Aquest procés 100% digital – amb la possibilitat d’elegir qualsevol altre canal de contractació- permet en menys de tres minuts que el propietari pugui tenir la pòlissa contractada si s’ ha passat el scoring, sent només necessari conèixer el DNI/NIE de l’inquilí, la seva data de naixement i el codi postal de l’habitatge arrendat, sense necessitat de sol·licitar a l’inquilí la documentació que justifiqui la seva solvència econòmica.

 “Si a l’agilitat d’aquest mètode sumem la digitalització de les signatures de consentiment, la facilitat operativa d’aquest sistema exclusiu de Grup Mutua Propietarios es converteix en un factor important diferencial per al benefici de mediadors, propietaris i inquilins”, explica Laura López Demarbre, Subdirectora General d’Estratègia, Clients i Canals Alternatius del Grup Mutua Propietarios.

Pioners en l’assegurança d’impagament de lloguer.
L’assegurança d’Impagament de Lloguer és una solució que va introduir el Grup Mutua Propietarios a Espanya fa gairebé 20 anys i, malgrat la seva joventut, és un producte consolidat per la seva gran funció social, aconseguint creixements anuals de dos dígits en els últims set anys.

Les garanties principals de l’assegurança d’Impagament de Lloguer del Grup Mutua Propietarios són l’impagament de rendes, oferint la possibilitat d’assegurar fins a 12 mensualitats; la defensa jurídica que, a més de cobrir la reclamació de rendes impagades i l’acció de desnonament per a recuperar la possessió de l’habitatge, dona cobertura en cas de conflictes relacionats amb el contracte d’arrendament o assessorament legal, entre d’altres; i la garantia d’actes vandàlics i apropiació indeguda del continent.

Així mateix, l’Assegurança d’Impagament de Lloguer del Grup Mutua Propietarios amplia la cobertura amb les garanties de pèrdua de lloguers en cas d’incendi; substitució del pany de l’habitatge assegurat en cas de robatori o quan s’hagi interposat demanda de desnonament, i ofereix la possibilitat de contractar garanties addicionals, com els actes vandàlics al contingut, impagament de subministraments o els serveis de lampisteria, electricitat i serralleria d’urgència i neteja de l’habitatge per canvi d’inquilí.

Informació bàsica en matèria de protecció de dades:

Responsable del tractament: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalitat: complir la nostra obligació legal de disposar d’un canal de denúncies per mitjà del qual podem atendre i tramitar qualsevol denúncia o sol·licitud que ens faci arribar per mitjà d’aquest canal.

Drets: pot exercir els drets que se li confereixin en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: pot consultar informació addicional sobre Protecció de Dades aquí.

Basic information on data protection:

Responsible for the treatment: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Purpose: To follow the legal obligation of having a whistleblower channel through which we can assist you and process any complaint or request you send us through it.

Rights: To exercise the rights conferred on you in the applicable regulations on data protection, please send an email to lopd@mutuadepropietarios.es. .

+Info: To consult additional information on Data Protection, please click here.

Información básica en materia de protección de datos

Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalidad: Cumplir con nuestra obligación legal de disponer de un canal de denuncias a través del cual podemos atender y tramitar cualquier denuncia o solicitud que nos haga llegar Ud. a través del mismo.

Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí