Qui som?:
El Grup

Qui som? / Coneix el negoci

Proposta de valor i pilars

El Grup Mutua Propietarios és l’entitat líder en solucions globals als grans reptes de la propietat immobiliària que té la missió d’oferir una protecció integral a l’immoble amb l’objectiu de incrementar-ne el valor i millorar la qualitat de vida dels seus propietaris.

L’activitat del Grup Mutua Propietarios es basa en quatre pilars, per mitjà dels quals ofereix solucions globals als grans reptes de la propietat immobiliària:

ASSEGURANCES
DE PROTECCIÓ

ACCESSIBILITAT

ASSISTÈNCIA I REPARACIONS

ARQUITECTURA I SOSTENIBILITAT

ASSEGURANCES DE PROTECCIÓ.

El Grup és especialista en l'àmbit de comunitats amb una àmplia trajectòria en el sector assegurador. A més, fa vint anys va ser pioner en el mercat espanyol introduint l'Assegurança d'Impagament de Lloguers, un ram en què actualment som líders. Així mateix, les diverses modalitats de la nostra Assegurança de Llar també ofereixen una mitigació de riscos completa per al propietari i la comunitat.

També hem anat ampliant la nostra oferta amb diverses solucions de protecció per al propietari que van des de la defensa jurídica, l'assistència en viatge i els decessos fins a l'hospitalització per accident.

MANTENIMENT DELS IMMOBLES.

Per mitjà de Sensedi el Grup ofereix tot tipus de serveis pericials i tècnics per al manteniment de l'immoble. Alguns, inclosos en les cobertures d'assegurances de Mutua de Propietarios, afavoreixen el manteniment de l'edifici i la prevenció de riscos per al futur. En l'àmbit del manteniment, per mitjà de Funciona, el Grup gestiona totes les assistències i reparacions que puguin sorgir, tant si són vinculades a una assegurança com a necessitats per encàrrec.

ACCESSIBILITAT DE L'HABITATGE.

La principal missió de la Fundació Mutua de Propietarios és la millora de la qualitat de vida de les persones amb mobilitat reduïda i facilitar-los l'accessibilitat a l'habitatge i a l'entorn. Per fer-ho, disposa de programes d'ajuts econòmics a les comunitats de propietaris per a la millora de l'accessibilitat de les seves zones comunes. Així mateix, Mutua de Propietarios va crear l'assegurança Llar sense Barreres específicament destinada a les persones amb mobilitat reduïda, que mostra l'aposta de la companyia per l'accessibilitat global.

SOSTENIBILITAT DE L'HABITATGE.

Sensedi ofereix serveis focalitzats en sostenibilitat per a les comunitats i les llars amb l'objectiu d'acostar-les a un consum sostenible i responsable amb l'entorn. Entre els serveis destacats hi ha l'anàlisi i la implantació de punts de recàrrega elèctrics i plaques solars, l'anàlisi de l'eficiència energètica tant d'edificis com habitatges, l'anàlisi de factures elèctriques o l'auditoria energètica i el certificat d'eficiència energètica.

Informació bàsica en matèria de protecció de dades:

Responsable del tractament: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalitat: complir la nostra obligació legal de disposar d’un canal de denúncies per mitjà del qual podem atendre i tramitar qualsevol denúncia o sol·licitud que ens faci arribar per mitjà d’aquest canal.

Drets: pot exercir els drets que se li confereixin en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: pot consultar informació addicional sobre Protecció de Dades aquí.

Basic information on data protection:

Responsible for the treatment: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Purpose: To follow the legal obligation of having a whistleblower channel through which we can assist you and process any complaint or request you send us through it.

Rights: To exercise the rights conferred on you in the applicable regulations on data protection, please send an email to lopd@mutuadepropietarios.es. .

+Info: To consult additional information on Data Protection, please click here.

Información básica en materia de protección de datos

Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalidad: Cumplir con nuestra obligación legal de disponer de un canal de denuncias a través del cual podemos atender y tramitar cualquier denuncia o solicitud que nos haga llegar Ud. a través del mismo.

Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí