Anomenem habitatge principal a aquell que està habitualment ocupat de forma permanent, sense arribar a estar deshabitat durant més de 75 dies seguits. Es considerarà habitatge secundari quan no compleixi els requisits anteriors, però sempre que no estigui deshabitat per un període superior a 6 mesos.

Deixa un comentari