La Comunitat haurà de traslladar la demanda immediatament a la Grup Mutua Propietarios per tal que els nostres serveis jurídics puguin analitzar el cas i donin instruccions al President i als veïns. És molt important comprovar que la demanda vagi dirigida contra la Comunitat, i prendre nota de la data exacta en què s’ha rebut, ja que d’això dependran els terminis de contestació.

Deixa un comentari