La Inspecció Tècnica d’Edificis (ITE) és una revisió de l’edifici que serveix per a certificar que es troba en bones condicions. És obligatori passar-la cada certs anys (segons la normativa de cada municipi o Comunitat Autònoma), i la realitzen arquitectes especialitzats. Contractant els Serveis Tècnics Prèmium de Grup Mutua Propietarios, la ITE queda coberta de forma gratuïta en l’any en què toqui fer-la al vostre edifici, si fa al menys un any que es va contractar l’assegurança.

Deixa un comentari