ASSEGURANÇA DE COMUNITATS / MÚTUA EDIFICI CONFORT

Quines són les principals normes de convivència a la comunitat de veïns?

Viure en una comunitat de veïns suposa el compliment d’unes normes de convivència veïnal bàsiques que garanteixen el confort de tots els veïns que hi habiten i el respecte dels interessos generals. Tant si vius en un pis, com en una urbanització, aquestes normes solen ser universals a tots els edificis i les comunitats de veïns. El respecte de les zones comunes, les hores de descans o el diàleg entre veïns, entre d’altres, són fonamentals perquè la vida corrent de la comunitat no es vegi afectada. Per això, t’explicarem quines són les normes de convivència a la comunitat de veïns més freqüents. Cal tenir en compte que cada comunitat pot establir les seves pròpies normes sempre que siguin acceptades per la majoria.

Respecte de les zones comunes

Algunes de les qüestions més determinants són les que abasten el respecte de les zones comunes, ja que és un aspecte fonamental per mantenir una bona convivència. Què són les zones comunes? Es consideren aquelles zones de l'edifici compartides per més de dos membres de la comunitat, com ara zones d'estacionament o escales, però també passadissos compartits. En aquests llocs no cal deixar les escombraries o deteriorar l'espai comú, a més de no col·locar objectes que puguin impedir el pas. Un clar exemple és a les bicicletes, que no han d'ocupar zones comunes. Així mateix, tampoc no es podrà col·locar cap tipus de mobiliari que no s'hagi acordat prèviament amb la resta de la comunitat.

Respecte de les hores de descans

Aquest és un altre aspecte essencial en una comunitat de veïns. Les hores de descans s'han de respectar, igual que la resta del dia no s'han de fer sorolls forts i innecessaris que pertorbin la resta de veïns. Aquesta és una de les qüestions més problemàtiques, que s'han de contemplar a les normes de convivència a la comunitat, per la qual cosa és recomanable tenir en compte que des de les 10 de la nit a les 8 del matí haurem d'evitar qualsevol tipus de soroll que afecti als veïns. D´aquesta manera ens evitarem qualsevol problema de convivència.

Normes per a mascotes

En aquelles comunitats de veïns on es permeti als propietaris o llogaters tenir mascotes a la llar, hi ha certes normes per evitar que això suposi qualsevol tipus de problema. Qualsevol veí amb mascota haurà de controlar que l'animal no vagi deixat anar per les zones comunes i, en el cas dels gossos, que no bordin de nit.

Quotes comunitàries

El pagament de les quotes comunitàries és essencial per mantenir la comunitat de veïns en estat correcte. Que tots els veïns compleixin aquesta tasca permetrà que hi hagi una convivència positiva.

Què he de fer si un veí no paga la quota de la comunitat? Si un propietari no compleix amb la seva obligació de pagar les quotes o els pagaments, és possible que sigui demandat i que la resta de veïns hagin de fer front a derrames, provocant que es generi un mal clima a la comunitat.

Funció del president

El president d'una comunitat n'és el representant legal segons la llei de Propietat Horitzontal, i ha de vetllar per l'estabilitat de la comunitat i els immobles, a més de representar tots els veïns. Per això, per evitar problemes amb els veïns, cal tenir en compte que assumeix certes responsabilitats que no pot eludir.

Quines responsabilitats ha d'assumir el president d'una comunitat? La seva responsabilitat principal és la de representar la comunitat davant de qualsevol situació. A més, hi ha altres responsabilitats que ha d'assumir, com ara requerir el cessament d'activitats molestes, convocar la junta de propietaris, o exigir judicialment el pagament de deutes, entre d'altres.

Danys o desperfectes

Els possibles danys i desperfectes que pugui causar un veí o propietari hauran de ser reparats o sufragats pel propi veí. En cas de tenir un Assegurança de Comunitats, l'asseguradora serà la que se'n faci càrrec, sempre que no hagi estat intencionat.

Com contacteu amb l'asseguradora en cas de sinistre? Per declarar un sinistre, ho pots fer des de la teva Àrea Client o posar-te en contacte directament amb nosaltres trucant al 91.826.40.04 o al 93.487.30.20

Postura constructiva y diálogo

Abans de res, una comunitat de veïns ha de buscar el diàleg entre tots els components de la mateixa. Sense diàleg, les confusions i els conflictes esdevenen desproporcionats. Abans de començar una acció legal contra algun veí, cal intentar dialogar i arribar a un acord en el marc de les normes de convivència a la comunitat. Cal tenir en compte que cada comunitat pot establir les seves pròpies normes sempre que siguin acceptades per la majoria. D'aquesta manera, s'evitaran problemes més grans.

En qualsevol cas, tots els veïns han d'adoptar una postura constructiva davant de situacions que afecten la comunitat en general, igual que en la presa de decisions. Aquests punts són fonamentals per garantir la bona convivència a la comunitat de veïns, per la qual cosa cal tenir en compte tots els aspectes, llocs i situacions que en formen part. Les normes de convivència a la comunitat de veïns no són fixes, han de ser acordades per tots els propietaris perquè la convivència sigui adequada a les necessitats generals.

Truca'ns

Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 18 h

 

93 487 30 20
91 826 40 04

Escriu-nos

Et responem abans de 48 hores amb les solucions que necessites.

 

Consulta'ns

Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 18 h

 

93 487 30 20
91 826 40 04

Informació bàsica en matèria de protecció de dades:

Responsable del tractament: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalitat: complir la nostra obligació legal de disposar d’un canal de denúncies per mitjà del qual podem atendre i tramitar qualsevol denúncia o sol·licitud que ens faci arribar per mitjà d’aquest canal.

Drets: pot exercir els drets que se li confereixin en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: pot consultar informació addicional sobre Protecció de Dades aquí.

Basic information on data protection:

Responsible for the treatment: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Purpose: To follow the legal obligation of having a whistleblower channel through which we can assist you and process any complaint or request you send us through it.

Rights: To exercise the rights conferred on you in the applicable regulations on data protection, please send an email to lopd@mutuadepropietarios.es. .

+Info: To consult additional information on Data Protection, please click here.

Información básica en materia de protección de datos

Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalidad: Cumplir con nuestra obligación legal de disponer de un canal de denuncias a través del cual podemos atender y tramitar cualquier denuncia o solicitud que nos haga llegar Ud. a través del mismo.

Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí