ASSEGURANÇA DE COMUNITATS / MÚTUA EDIFICI CONFORT

És obligatòria l'assegurança de comunitats?

L’assegurança de comunitats és la pòlissa que assegura l’edifici en la seva totalitat, sempre depenent de les clàusules o de les cobertures, des de l’estructura o la façana fins a elements elèctrics o béns materials.

Qualsevol imprevist que passi a l’edifici de propietaris o veïns podrà ser cobert per una assegurança de comunitats. Tot i això, no es tracta d’un contracte obligatori, exceptuant dos casos: Madrid i València.

És obligatòria l’assegurança de comunitats?
L’assegurança de comunitats de propietaris no és una pòlissa obligatòria a excepció de les comunitats autònomes de València i Madrid, on les assegurances de comunitat han d’estar regulades, tenint en compte que han d’incorporar l’assegurança d’incendis i l’assegurança de responsabilitat civil.

Hem de tenir sempre en compte si és obligatòria l’assegurança de comunitats a la nostra comunitat autònoma. A nivell nacional no hi ha una norma o llei que reguli aquesta obligació de contractar una assegurança de comunitat de propietaris, ja que la Llei de Propietat Horitzontal no contempla aquesta opció (aquesta Llei és l’encarregada de regular tot allò relatiu a les comunitats de propietaris) , encara que és altament recomanable.

Puc reclamar algun sinistre si no estic assegurat?
Hi ha un calendari fixat per la Llei per als incidents que puguin ser reclamats directament al constructor. Els elements d’acabat de l’obra es poden reclamar el primer any posterior a la construcció, mentre que els tres primers anys posteriors a la construcció només podem reclamar l’incompliment de requisits relacionats amb l’habitabilitat a l’edifici. En els deu primers anys, es podran reclamar desperfectes en estructura com ara fonamentació, suports o bigues, entre d’altres.

Un cop superats aquests temps, és la comunitat de veïns la que s’ha de fer càrrec dels desperfectes, danys o imprevistos. Per això, encara que no es tracti d’una pòlissa obligatòria, és més que recomanable contractar una assegurança de comunitats que eviti els veïns haver de fer front a quanties elevades.

Assegurança obligatòria a la Comunitat de Propietaris:
Cobertures obligatòries
A les comunitats de propietaris amb obligació de subscriure una assegurança de comunitats, s’haurà de contractar una pòlissa que inclogui de manera obligatòria les cobertures d’incendis i la de risc a tercers.

Incendis: es cobreixen els danys materials directes produïts als béns assegurats com a conseqüència de l’acció directa del foc així com els produïts per les conseqüències inevitables de l’incendi, quan aquest s’origini per causa fortuïta, per malquerència d’estranys, per negligència pròpia de l’assegurat , dels seus empleats o de persones de les quals respon civilment. A més, s’inclou l’acció directa de l’explosió, més els danys materials directes soferts per les calderes i les conduccions de calefacció o altres instal·lacions fixes a causa de la seva autoexplosió. D’altra banda, s’hi inclou la caiguda de raigs directes sobre els béns assegurats. De la mateixa manera, entren dins aquesta categoria els efectes secundaris produïts pels danys.

Risc a tercers: en aquest cas és una responsabilitat civil que cobreix els imprevistos de qualsevol immoble que puguin provocar danys a terceres persones. Per tant, l’asseguradora es fa càrrec del pagament de les indemnitzacions que hagin de ser cobertes per la comunitat de propietaris.


 

Assegurança de comunitat obligatòria

Com s’ha comentat anteriorment, a efectes de la Llei de propietat horitzontal no hi ha a nivell nacional una clàusula que obligui els propietaris a contractar una pòlissa d’assegurances de comunitat. No obstant això, a Madrid i València sí que hi ha una sèrie de normatives a nivell autonòmic que sí que estableixen l’obligació de contractar una assegurança de comunitats.

A la Comunitat Valenciana, és obligatòria l’assegurança de comunitats, segons l’article 30 de la Llei C. Valenciana 8/2004, la qual està dirigida a l’ús i la conservació de l’habitatge, estableix la norma obligatòria de subscriure i assegurar els habitatges contra risc dincendis i danys a tercers, a més de subscriure’ls per als elements comuns de ledifici de propietaris o veïns. D’altra banda, aquesta llei afegeix la preferència a l’hora d’obtenir ajuts públics a les comunitats que tinguin cobertures específiques.

A la Comunitat de Madrid, és obligatòria l’assegurança de comunitats, segons l’article 24 sobre les Mesures de Qualitat d’Edificació de la Llei 2/1999, estableix que tots els edificis hauran d’estar assegurats davant de riscos d’incendi i danys a tercers. una infracció greu la manca de subscripció d’aquestes pòlisses.

Truca'ns

Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 18 h

 

93 487 30 20
91 826 40 04

Escriu-nos

Et responem abans de 48 hores amb les solucions que necessites.

 

Consulta'ns

Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 18 h

 

93 487 30 20
91 826 40 04

Et truquem de franc

Necessites ajuda?

Introdueix el teu número de telèfon i et truquem GRATIS tan aviat com sigui possible.

MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre a la seva sol·licitud, fer enquestes d'opinió i estudis de mercat amb finalitats estadístiques, així com per unificar la política comercial del Grup MP per millorar la qualitat i l'eficiència de l'atenció al client. Té dret a retirar els consentiments en qualsevol moment, a oposar-se al tractament, a consultar, a rectificar, a limitar i a suprimir les dades, així com a exercir el dret de portabilitat de les seves dades. Per fer-ho ens ho ha de comunicar a l'adreça de correu electrònic lopd@mutuadepropietarios.es. lopd@mutuadepropietarios.es.

Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades aquí

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Moltes gràcies

Et truquem GRATIS tan aviat com ens sigui possible.