ASSEGURANÇA DE COMUNITATS / MÚTUA EDIFICI CONFORT

Franquícia a l'assegurança de comunitat,
per què és necessària?

Un dels factors més desconeguts de l’assegurança de comunitats té a veure amb la franquícia, és a dir, amb la quantitat econòmica que ha de pagar la comunitat en cas de sinistre. Les franquícies de les assegurances de comunitat estan determinades per l’antiguitat i l’estat dels edificis, i apareix establerta tant a les condicions particulars com a les generals.

Què és la franquícia d’una assegurança de comunitat
La franquícia és la quantitat econòmica que la comunitat ha de pagar a l’asseguradora en cas de sinistre. Per tant, es tracta de la quantia econòmica que es deduirà de la indemnització que correspongui a l’asseguradora fer a l’assegurat.

Quan s’inclou una franquícia a l’assegurança de comunitat?
Depenent de l’estat de l’edifici, la seva antiguitat o les reformes possibles realitzades, la Companyia Asseguradora valorarà la inclusió d’una franquícia en algunes cobertures del contracte de l’assegurança de comunitat.

En qualsevol cas, a partir dels 30 anys d’antiguitat de l’edifici, si no s’han fet reformes de canonades, se sol començar a establir franquícies. A més, les asseguradores començaran a enviar perits perquè facin inspeccions del risc.

Si l’estat de les conduccions i la façana de l’edifici és favorable, de la mateixa manera que la resta del continent de la comunitat (estructura, sostres, parets, terres, cobertes, finestres o qualsevol tipus d’element relacionat amb la construcció), és més probable que es faci un informe favorable de la inspecció i es trigui més a afegir una franquícia a l’assegurança de comunitat.

A quines cobertures s’aplica la franquícia de l’assegurança de comunitat?
La franquícia a l’assegurança de comunitats s’aplica en cobertures de danys per aigua i de responsabilitat civil. En alguns casos, es pot establir sobre una cobertura general o de manera particular per a diverses cobertures. Així, per exemple, es pot establir una cobertura per danys per aigua i una altra per trencament de vidres.

Quan es decideix la Franquícia?
Aquesta quantia econòmica es determina prèviament a les condicions particulars o generals de l’assegurança de comunitat. La majoria d’aquestes pòlisses es contracten amb una cobertura d’assistència, i la companyia manté la disponibilitat per fer les reparacions necessàries. Amb la franquícia, però, la quantitat establerta prèviament quedarà a càrrec de l’assegurat.

Tipus de franquícies de l’assegurança de comunitat
Les assegurances de comunitat estableixen l‟existència de diferents tipus de franquícies.

En primer lloc, trobem les assegurances de comunitat amb franquícia obligatòria. Aquestes franquícies són fixes i determinades per l’asseguradora, sense opció de negociar-les. Aquestes franquícies s’apliquen a conseqüència del mal estat de la comunitat o per l’antiguitat de l’edifici, sense que hi consti rehabilitacions completes.

D’altra banda, es pot donar una assegurança de comunitat amb franquícia opcional. Aquestes franquícies s’inclouen al contracte de l’assegurança de comunitat de manera opcional i prèvia sol·licitud de l’assegurat. L’objectiu d’aplicar aquestes franquícies a l’assegurança de la comunitat és disminuir la prima final a pagar.

Contracta la teva assegurança de comunitat amb Grupo Mutua Propietarios
A Grupo Mutua Propietarios hem desenvolupat i incorporat als nostres productes d’assegurances de comunitat un concepte innovador al mercat que ens diferencia dels nostres competidors, ja que som capaços d’oferir primes personalitzades dels actius immobiliaris en funció de l’estat real del risc, a més de incloure una gestió tècnica de 360º del patrimoni, que ens permet prevenir i actuar davant de possibles sinistres.

A més, la nostra dilatada experiència en assegurances immobiliàries ens ha permès oferir importants avantatges als nostres clients, com poder oferir una assegurança de llar que es complementa perfectament amb l’assegurança de la comunitat, fet que suposa un important estalvi en evitar als nostres clients que paguin dos vegades per les mateixes cobertures, amb la seguretat i tranquil·litat de tenir tot assegurat a la mateixa companyia.

Truca'ns

Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 18 h

 

93 487 30 20
91 826 40 04

Escriu-nos

Et responem abans de 48 hores amb les solucions que necessites.

 

Consulta'ns

Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 18 h

 

93 487 30 20
91 826 40 04

Informació bàsica en matèria de protecció de dades:

Responsable del tractament: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalitat: complir la nostra obligació legal de disposar d’un canal de denúncies per mitjà del qual podem atendre i tramitar qualsevol denúncia o sol·licitud que ens faci arribar per mitjà d’aquest canal.

Drets: pot exercir els drets que se li confereixin en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: pot consultar informació addicional sobre Protecció de Dades aquí.

Basic information on data protection:

Responsible for the treatment: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Purpose: To follow the legal obligation of having a whistleblower channel through which we can assist you and process any complaint or request you send us through it.

Rights: To exercise the rights conferred on you in the applicable regulations on data protection, please send an email to lopd@mutuadepropietarios.es. .

+Info: To consult additional information on Data Protection, please click here.

Información básica en materia de protección de datos

Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalidad: Cumplir con nuestra obligación legal de disponer de un canal de denuncias a través del cual podemos atender y tramitar cualquier denuncia o solicitud que nos haga llegar Ud. a través del mismo.

Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí