Es cobren una vegada recaigui sentència ferma, i es pot sol·licitar un avanç d’indemnització mensual a partir del tercer mes, sempre que s’hagi interposat la demanda.

Deixa un comentari