Si busques una assegurança de llar que tingui les cobertures que necessites adaptades a persones amb mobilitat reduïda, et presentem la modalitat d’assegurança de llar SENSE BARRERES.

Aquesta modalitat ofereix cobertures pensades especialment per a persones amb problemes de mobilitat amb l’objectiu d’adaptar-nos a les seves necessitats i a les de la seva llar. A més, aquesta assegurança permet contractar i personalitzar les cobertures que més necessitis a la teva assegurança de llar.

Algunes de les principals cobertures d’aquesta modalitat són les següents:

ASSEGURANÇA DE LLAR / MÚTUA LLAR CONFORT

MODALITAT SENSE BARRERES

LLAR SENSE BARRERES

CONTINENT

CONTINGUT

Fenòmens atmosfèrics
Pluja, vent, pedra i neu (límit 85 km/h) 100% 100%
Danys per goteres i filtracions per parets màx. 3000€
Danys per glaçada màx. 3000€
Responsabilitat Civil
Responsabilitat Civil Immobiliària màx. 600.000€
Responsabilitat Civil Personal i Familiar màx. 600.000€
Responsabilitat Civil Arrendador màx. 600.000€
Responsabilitat Civil Inquilí màx. 600.000€
Responsabilitat Civil Animals domèstics màx. 600.000€
Responsabilitat Civil Patronal màx. 600.000€
Responsabilitat Civil Actes o omissions del personal domèstic màx. 600.000€
Responsabilitat civil derivada de l’ús de cadires amb motor (específiques de la modalitat) màx. 600.000€
Fiança màx. 600.000€
Defensa 6.000€
Límit per víctima per a les cobertures de RC Immobiliària, RC Personal i familiar, RC Arrendador, RC Inquilí, RC animals domèstics i RC actes o omissions del personal domèstic màx. 300.000€
Límit per víctima per a Responsabilitat Civil Patronal màx. 150.000€
Danys propis i responsabilitat civil causats per aigua
Responsabilitat civil
Trencament, desbordament i embús de conduccions Suma Assegurada de la garantia de RC
Trencament o desbordament de dipòsits o aparells fixos Suma Assegurada de la garantia de RC
Omissió de tancament d’aixetes i claus Suma Assegurada de la garantia de RC
Filtracions d’aigua no canalitzada Suma Assegurada de la garantia de RC
Danys propis
Trencament, desbordament i embús de conduccions 100% 100%
Trencament o desbordament de dipòsits o aparells fixos 100% 100%
Omissió de tancament d’aixetes i claus 100% 100%
Despeses
Localització de l’avaria 100%
Reparació de l’avaria 100%
Localització i desembús de conduccions amb danys i sense 300 € sinistre/any
Excés d’aigua 1.000 € sinistre/any
Trencament, desbordament i embús de canalitzacions subterrànies Cap. propi (máx. 3.000€)
Danys elèctrics 100% (valor reposició) 100% (valor reposició)
Trencament de llunes, miralls, vidres i pisa sanitària 100% 100%
Trencament complementari
Marbres, granits i pedres artificials fixes en cuines i cambres de bany 100% 100% (max. 600 €/peça)
Plaques vitroceràmiques per a cocció / Inducció 100% (max. 2.000 €/peça)
Elements de metacrilat 100% (max. 2.000 €/peça)
Trencament de plaques solars 100% (max. 2.000 €/peça)
Robatori Complementari
Furt a l’habitatge 10% màx. 1.500€
Atracament fora de l’habitatge màx. 600€
Diners en efectiu màx. 300€
Telèfons mòbils i reproductors electrònics màx. 300€
Ús fraudulent de xecs o targetes de crèdit de robatori per tercers màx. 1200€
Reposició de documents per robatori o espoliació 450€
Estada fora de la llar 10%
Infidelitat d’empleats domèstics Límit 10% (màx. 1.200€)
Restauració estètica del continent
máx. 3.000€
Restauració estètica del contingut màx. 1.200€
Danys propis y responsabilitat civil de jardins
Danys propis Suma Assegurada de la garantia de RC (12.000€)
Responsabilitat civil de jardins Suma Assegurada de la garantia de RC (màx. 600.000€)
Béns refrigerats (aliments y fàrmacs) màx. 600€
Tot risc accidental 3.000 € sinistre/any
Vehicles al garatge màx. 24.000€
Animals domèstics 900 € sinistre (150 € extraviament, 60 € sacrifici, 30 dies residència màx. 300 €)
Bricollar
Neteja de la llar
Reparació d’electrodomèstics
Defensa Jurídica
Defensa Jurídica de l’arrendador
Informe de accessibilitat
Assessorament telefònic
Telefarmàcia
Gestió de llicències, ajuts i subvencions

Ens adaptem a tu! Aquestes cobertures són només un exemple del total de les cobertures contractables en aquesta modalitat que es poden incloure segons les necessitats de cada assegurat.

Informació bàsica en matèria de protecció de dades:

Responsable del tractament: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalitat: complir la nostra obligació legal de disposar d’un canal de denúncies per mitjà del qual podem atendre i tramitar qualsevol denúncia o sol·licitud que ens faci arribar per mitjà d’aquest canal.

Drets: pot exercir els drets que se li confereixin en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: pot consultar informació addicional sobre Protecció de Dades aquí.

Basic information on data protection:

Responsible for the treatment: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Purpose: To follow the legal obligation of having a whistleblower channel through which we can assist you and process any complaint or request you send us through it.

Rights: To exercise the rights conferred on you in the applicable regulations on data protection, please send an email to lopd@mutuadepropietarios.es. .

+Info: To consult additional information on Data Protection, please click here.

Información básica en materia de protección de datos

Responsable del tratamiento: MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA

Finalidad: Cumplir con nuestra obligación legal de disponer de un canal de denuncias a través del cual podemos atender y tramitar cualquier denuncia o solicitud que nos haga llegar Ud. a través del mismo.

Derechos: Puede ejercer los derechos que le sean conferidos en la normativa aplicable en materia de protección de datos a lopd@mutuadepropietarios.es.

+Info: Puede consultar información adicional sobre Protección de Datos aquí.

Montepío Metalúrgico s’integra al Grup Mutua Propietarios

Montepío Metalúrgico, com a integrant del Grup MDC, quedarà integrat al Grup Mutua Propietarios, entitat líder especialista en la protecció integral del propietari i els seus immobles.

Per facilitar les tasques més habituals dels Col·laboradors, entri en aquest enllaç BANNER COL·LABORADORS

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí

Fusió del grup MDC al Grup Mutua Propietarios

Les companyies asseguradores del Grup MDC i Grup Mutua Propietarios es fusionen.

Amb la integració dels productes asseguradors de MDC als Grup Mutua Propietarios els mutualistes de MDC mantindran les mateixes condicions i cobertures concertades.

Per mitjà del Grup Mutua Propietarios continuarem oferint un servei eficaç i innovador, amb una reconeguda reputació en l’atenció als seus clients.

Descobreix tot un univers de solucions del
Grup Mutua Propietarios aquí