És la part del cost d’un sinistre que va a càrrec de l´Assegurat, segons s´estipula en el moment de contractar la Pòlissa. La franquícia es resta de la indemnització a percebre, o bé s’abona directament als reparadors.

Deixa un comentari