Els teus fills menors d’edat també estan assegurats amb la teva Assegurança de la Llar, sempre que convisquin amb tu en el mateix habitatge.

Deixa un comentari