Si busques una assegurança de comunitats que t’ofereixi la millor combinació entre protecció i preu, et presentem la nostra assegurança de comunitats modalitat COMPLET. Aquesta assegurança de comunitats et permetrà assegurar el teu edifici sense pagar de massa, però amb la tranquil·litat de tenir tots els riscos coberts davant de qualsevol imprevist.

Aquesta modalitat d’assegurança de llar et permet contractar les màximes cobertures possibles al millor preu.

ASSEGURANÇA DE COMUNITATS / MÚTUA EDIFICI CONFORT

MODALITAT COMPLET

Vent 90km/h.
Responsabilitat Civil Fins a 900.000 sinistres/any
Responsabilitat Civil Aigües comunitàries 150.000€
Trencament de conduccions d’aigües comunitàries subterrànies 150.000€
Localització avaria d’aigües comunitàries subterrànies 900€
Reparació avaria d’aigües comunitàries subterrànies 450 €
Responsabilitat Civil Aigües privades 150.000€
Danys propis aigües privades 150.000€
Localització i reparació avaria d’aigües privades 100%
Fons comunitaris 900 €
Excés d’aigua 2.000 € sinistre/any
Dany d’aigües procedents d’edificis adjacents
Responsabilitat Civil i danys propis aigües d’habitatge de porteria 50.000€
Danys estètics comunitaris Fins a 3.000€
Danys estètics privats Fins a 1.800€
Servei de vigilància
Trencament de maquinària
Trencament d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica
Accidents personals d’empleats
Reconstrucció de zones enjardinades
Vehicles al garatge
Bricocomunitat
Neteja de grafits
Control de plagues
Protecció despeses comunitàries (per desocupació, incapacitat temporal, accident, malaltia, hospitalització)
Enfonsament accidental del terreny per obres públiques alienes a l’immoble assegurat.
Serveis Tècnics Premium COMPLET, per a edificis d’habitatge

Ens adaptem a tu! Aquestes cobertures són només un exemple del total de les cobertures contractables en aquesta modalitat que es poden incloure segons les necessitats de cada assegurat.

Per a més informació, sol·licita'ns un pressupost o truca'ns. A més si també contractes l'Assegurança de Llar amb Grup Mutua Propietarios t'oferim un descompte extra.

Si estás buscando un seguro de comunidades que te ofrezca la mejor combinación entre protección y precio, te presentamos nuestro seguro de comunidades modalidad “COMPLET”. Este seguro de comunidades te permitirá asegurar tu edificio sin pagar de más, pero con la tranquilidad de tener todos los riesgos cubiertos ante de cualquier imprevisto.

Esta modalidad de seguro de comunidades te permite contratar las mejores coberturas al mejor precio.

Viento 90km/h.
Responsabilidad Civil Hasta 900.000 siniestros/año
Responsabilidad Civil Aguas comunitarias 150.000€
Rotura de conducciones aguas comunitarias subterráneas 150.000€
Localización avería de aguas comunitarias subterráneas 900€
Reparación avería de aguas comunitarias subterráneas 450 €
Responsabilidad Civil Aguas privadas 150.000€
Daños propios aguas privadas 150.000€
Localización y reparación avería de aguas privadas 100%
Fondos comunitarios 900 €
Exceso de agua 2.000€ siniestro/año
Daño aguas procedentes edificios colindantes
Responsabilidad civil y daños propios aguas vivienda de portería 50.000€
Daños estéticos comunitarios Hasta 3.000€
Daños estéticos privados Hasta 1.800€
Servicio de vigilancia
Rotura de maquinaria
Rotura instalaciones energía solar fotovoltáica
Accidentes personales empleados
Reconstrucción zonas ajardinadas
Vehículos en garaje
Brico-Comunidad
Limpieza de grafitis
Control de plagas
Protección gastos comunitarios (por desempleo, incapacidad temporal, accidente, enfermedad, hospitalización)
Hundimiento accidental terreno por obras públicas ajenas al inmueble asegurado
Servicios Técnicos Premium COMPLET, para edificios de vivienda

¡Nos adaptamos a ti! Estas coberturas son únicamente un ejemplo del total de las coberturas contratables en esta modalidad, que se podrán incluir en función de las necesidades de cada asegurado.

Para más información, solicítanos un presupuesto o llámanos. Además si contratas también tu Seguro de Hogar con Grupo Mutua Propietarios te ofrecemos un descuento extra.

Et truquem de franc

Necessites ajuda?

Introdueix el teu número de telèfon i et truquem GRATIS tan aviat com sigui possible.

MUTUA DE PROPIETARIOS SEGUROS Y REASEGUROS A PRIMA FIJA tractarà les seves dades amb la finalitat de respondre a la seva sol·licitud, fer enquestes d'opinió i estudis de mercat amb finalitats estadístiques, així com per unificar la política comercial del Grup MP per millorar la qualitat i l'eficiència de l'atenció al client. Té dret a retirar els consentiments en qualsevol moment, a oposar-se al tractament, a consultar, a rectificar, a limitar i a suprimir les dades, així com a exercir el dret de portabilitat de les seves dades. Per fer-ho ens ho ha de comunicar a l'adreça de correu electrònic lopd@mutuadepropietarios.es. lopd@mutuadepropietarios.es.

Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades aquí

Moltes gràcies

Et truquem GRATIS tan aviat com ens sigui possible.