Serveis Tècnics Premium

Informe d’avaluació de l’edifici

Un altre dels serveis que ens permet garantir el millor estat del teu edifici és l’Informe d’Avaluació de l’Edifici (IEE). Després de l’anàlisi del teu edifici, dissenyem un pla d’acció personalitzat que recollim en un calendari de possibles reformes i manteniment. L’Informe d’Avaluació de l’Edifici és la guia per posar en forma el teu edifici i evitar possibles imprevists.

LLISTA DE SERVEIS TÈCNICS DISPONIBLES

Cèdula d’habitabilitat, anàlisi d’accessibilitat i serveis d’enginyeria i arquitectura

Certificat d’eficiència energètica

Tramitació i gestió d’ajudes i subvencions

Tarifa elèctrica Mutua de Propietarios

Assessorament telefònic

Anàlisi tècnica de l’edifici

Anàlisi de la facturació elèctrica

Inspecció tècnica de l’edificació

Dossier de la vida de l’edifici