▷ Certificat d’eficiència energètica | Mutua de Propietarios

Serveis Tècnics Premium

certificado eficiencia energetica
certificado eficiencia energetica

Certificat d’eficiència energètica

Un edifici en forma és un edifici eficient. Fes el teu edifici el més eficient possible, amb l’estalvi que això comporta, gràcies a la nostra anàlisi de la facturació elèctrica. A més, obtindràs el Certificat d’Eficiència Energètica.

Estalviaràs i tindràs cura del medi ambient mentre nosaltres tenim cura de tu.

LLISTA DE SERVEIS TÈCNICS DISPONIBLES

Instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Anàlisi punts recàrrega vehicles elèctrics / plaques solars

Cèdula d’habitabilitat, anàlisi d’accessibilitat i serveis d’enginyeria i arquitectura

Cédula-de-habitabilidad

Tramitació i gestió d’ajudes i subvencions

Tramitació-y-gestión-de-ayudas-y-subvenciones

Tarifa elèctrica Mutua de Propietarios

electricidad

Assessorament telefònic

Asesoramiento-Telefónico_600x400_acf_cropped

Anàlisi tècnica de l’edifici

Análisis-técnico-del-Edificio

Anàlisi de la facturació elèctrica

Análisis-Facturación-eléctrica

Informe d’avaluació de l’edifici

Informe-de-Evaluación-del-Edificio

Inspecció tècnica de l’edificació

Inspección-Técnica-de-la-Edificación

Dossier de la vida de l’edifici

dossier vida edificio