▷Recursos Mediadors | Mutua de PropietariosⓇ

Recursos per a Mediadors

ASSEGURANCES IMMOBILIARIES

Les assegurances immobiliaries tenen una especial complicació, tant pel seu elevat nombre de sinistres, com pels múltiples agents que intervenen en la resolució dels mateixos: propietaris, inquilins, administradors de finques, presidents de comunitats, copropietaris, reparadors, perits … Alguns aspectes clau de l’especialització:

 • ASSEGURANCES DE COMUNITATS:

  Freqüència siniestral que supera el 120% i habitualment múltiples perjudicats per sinistre.
  Dificultat per compartir la informació entre els diversos intervinents en els sinistres.
  Complexitat en la valoració correcta dels capitals a assegurar.

 • ASSEGURANCES DE LA LLAR:

  Complexitat d’adaptar les garanties i capitals necessaris per no duplicar amb l’assegurança de la comunitat, afavorint estalvi per als assegurats.

 • ASSEGURANCES DE IMPAGAMENT DE LLOGUERS:

  Importància de realitzar un adequat estudi de la solvència del seu inquilí.
  Optimitzar la rendibilitat de la inversió immobiliària, i assessorar al propietari perquè pugui explotar l’avantatge comercial intrínseca de l’assegurança.

Per això creiem que és important tenir en compte el valor de l’experiència i especialització que Mutua de Propietarios pot oferir

Per què escollir a Mutua de Propietarios? Recursos que posem a disposició dels nostres mediadors
 • Companyia orientada a la mediació, més del 95% de les nostres pòlisses estan intermediades per Corredors d’Assegurances o Agents Exclusius vinculats al sector immobiliari.
 • Companyia especialitzada en assegurances immobiliaris des 1.835. Som els degans de la indústria asseguradora espanyola.
 • Som la referència en el sector assegurador immobiliari, tant Administradors de Finques, APIS, Corredors d’Assegurances, Constructors i Promotors immobiliaris.
 • La gran solvència financera: que avala seguretat per a tots els nostres clients.
 • Innovació constant en productes relacionats amb la propietat immobiliària.
 • Inversió en digitalització de processos per facilitar el treball dels nostres mediadors i compartir tota la informació relativa als immobles assegurats.
 • Reflectim en les primes de renovació de les nostres pòlisses l’estat real de manteniment dels immobles.
 • Formació continuada específica per a assegurances immobiliaris
 • Assessors de Negoci Especialitzats
 • Metodologia de treball especial i provada per a la comercialització d’assegurances immobiliaris
 • GESTION_LINE la nostra eina d’administració on line per controlar pressupostos, pòlisses, sinistres, rebuts, etc.
 • Base de Dades de tots els edificis d’Espanya, amb dades tècniques de l’edifici i dades socioeconòmiques dels seus residents, que facilita la contractació segura d’immobles.
 • Serveis Tècnics Premium, que ens permet tenir cura dels immobles assegurats, proporcionant estalvis i optimitzant les condicions de manteniment.
 • Plataforma tecnològica que coordina l’actuació dels diferents intervinents en els sinistres.
 • Portal de l’Edifici, amb accés a la visió 3D de l’immoble assegurat