Mútua de Propietaris i el Col·legi de Mediadors de València renoven el seu protocol de col·laboració - Mutua de Propietarios

Mútua de Propietaris i el Col·legi de Mediadors de València renoven el seu protocol de col·laboració

La companyia Mútua de Propietaris i el Col·legi de Mediadors d’Assegurances de València han renovat el protocol de col·laboració que uneix a la institució col·legial amb l’asseguradora. El director general de Mútua de Propietaris, Christopher Bunzl, i la presidenta del Col·legi de València, Mónica Herrera, van signar aquest conveni de col·laboració durant el Foro Internacional del Seguro, en el marc de Forinvest, a València. Mútua de Propietaris manté un acord de col·laboració amb el Col·legi des de l’any 2011, i durant la trobada les dues parts van manifestar la seva intenció de continuar aquesta vinculació en els mateixos termes, donada la cordialitat que presideix la relació.

A més, en aquesta trobada també es va aprofitar per presentar al nou delegat de la Zona de Llevant de la companyia, José Joaquín Sánchez Olivares.