Mutua de Propietarios "Patrono del I Foro Madrid Seguro" - Mutua de Propietarios

Mutua de Propietarios "Patrono del I Foro Madrid Seguro"

Les jornades es van dissenyar en funció dels interessos dels mediadors d’assegurances col•legiats, i contribuirà a la seva formació i actualització de coneixements.

Durant el transcurs de les jornades del Fòrum es van tractar temes de caràcter sectorial. Mitjançant conferències i debats es van desenvolupar els temes considerats de màxima actualitat i interès per a la mediació, en particular, del món de les assegurances en general, amb la finalitat d’obrir un diàleg entre les diferents parts implicades.

Van participar importants ponents com:

LUÍS HUETE Professor de IESE Business School, MARCOS URARTE Consultor Estratègic, JOSÉ MARÍA GAY DE LIEBANA Doctor en Economia i Dret, i Professor d’Economia Financera i Comptabilitat a la Universitat de Barcelona i MANUEL DEL CASTILLO Director Gerent de l’Hospital de Sant Joan de Déu

També van intervenir els màxims representants institucionals del sector:

MARÍA FLAVIA RODRÍGUEZ- PONGA Directora General d’Assegurances i Fons de Pensions, JOSÉ MARÍA CAMPABADAL President del Consejo General de los Colegios de Mediadores de Seguros ELENA JIMÉNEZ D’ANDRADE ASTORQUI Presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid i JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ Director de ICEA

El nostre Director General CHRISTOPHER BUNZL va participar en la taula rodona de clausura “Les incògnites de les companyies d’assegurances. Analitzant el futur dels mercats”