Mútua de Propietaris compromesa amb el reciclatge

Després del suport a la Campanya L’HORA DEL PLANETA, Mútua de Propietaris ha decidit recolzar una altra iniciativa que, en aquesta ocasió, té a veure amb el reciclatge.
Es tracta de la Campanya Retorna, una acció sense ànim de lucre integrada per la indústria del reciclatge, *ONGs ambientals, sindicats i associacions de consumidors que, sota l’objectiu Residu Zero, intenta aconseguir la implantació d’un Sistema de Retorn d’Envasos per evitar que cada dia 28 milions d’envasos de begudes s’aboquin, incinerin o abandonin a Espanya.
Aquesta pràctica, que va funcionar a Espanya fins als anys 80, s’aplica amb èxit actualment en més de 40 regions del món.
Els avantatges del Sistema de Dipòsit Devolució i Retorn d’Envasos (SDDR) són moltes:
– Beneficia als Municipis.
– És més econòmic per envàs recollit selectivament.
– Crea llocs de treball.
– El 100% reciclat és viable econòmicament.
– Genera el menor impacte mediambiental.
– Potencia la prevenció de residus i la seva reutilització.
En el següent link trobareu un *video que explica com funciona aquest sistema: https://www.youtube.com/watch?v=b1aozki5ny0
D’altra banda us animem a recolzar, de manera personal, la iniciativa Retorna clicant en el següent link: http://www.retorna.org/es/participa-personas.html
I per finalitzar us deixem una breu explicació sobre per què hem de reciclar:
Per què reciclar?
Diàriament consumim recursos per dur a terme les nostres activitats quotidianes i, en aquest procés, a Barcelona generem 1,4 quilos de residus per habitant cada dia. Podem contribuir a la seva reducció i valorització aplicant els criteris de les 4 R:
• Reduir el nombre de residus que generem; per exemple, utilitzar bosses de roba o una cistella per anar a la compra.
• Reciclar o transformar un residu per produir nous productes. Per facilitar el reciclatge cal separar els residus correctament, usant els diferents contenidors.
• Recuperar residus per donar-los un segon ús; per exemple, utilitzar les ampolles de vidre com a gerres d’aigua.
• Repensar els nostres hàbits i actituds quotidians i consumir de forma responsable. Per exemple, podem llogar o demanar prestat el que utilitzem ocasionalment, com esquís, cadiretes infantils, llibres, pel·lícules, disfresses, etc.

Els consumidors tenim un paper molt important. Si apliquem aquests criteris i separem els residus correctament, aconseguirem:
• Estalviar matèries primeres: materials, aigua i energia.
• Disminuir el volum de residus que han d’anar a l’abocador o a la incineradora.
• Reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
• Estalviar diners, ja que s’optimitzen els processos de gestió.
• Preservar l’entorn i millorar la nostra qualitat de vida.
Un bon hàbit, una gran recompensa.