Les pòlisses de Mutua de Propietaris van créixer un 5% l'any 2015 - Mutua de Propietarios

Les pòlisses de Mutua de Propietaris van créixer un 5% l’any 2015

Amb un increment en facturació del 0,74%, l’asseguradora va obtenir uns beneficis abans d’impostos de 10,2 milions d’euros durant el passat exercici

L’asseguradora Mútua de Propietaris, especialista en la Protecció i la Salut de la propietat immobiliària, va tancar l’exercici 2015 amb un creixement en pòlisses del 5,34% motivat per la diversificació del seu negoci en els rams de Llar i Impagament de Lloguers.

En relació al volum de negoci, Mútua de Propietaris va aconseguir els 77,8 milions d’euros, la qual cosa suposa un creixement del 0,74% respecte a l’any anterior, i uns beneficis abans d’impostos de 10,2 milions d’euros.

Una evolució positiva marcada per una estratègia d’expansió territorial, inversió en tecnologia i innovació en productes, que l’ha dut a incrementar el creixement en primes en una mitjana del 3,4% en els últims cinc anys.

Amb 90.000 mutualistes i gairebé 60.000 edificis assegurats, la composició de la cartera de Mútua de Propietaris per rams reflecteix el predomini del ram de Multirisc de Comunitats, en el qual Mútua de Propietaris ocupa les primeres posicions a Catalunya, tant en volum total de primes com en negoci de nova producció, i el cinquè lloc en el conjunt d’Espanya, amb una quota de mercat del 8,04%, segons dades d’ICEA.

També ocupen posicions cada vegada més notables les assegurances de la Llar i d’Impagament de Lloguers, en el que Mútua de Propietaris va ser pionera, que van créixer un 8% i un 18% en primes respecte al 2014.

Durant 2015 la sinistralitat es va reduir en 3,5 punts percentuals respecte a l’exercici 2014, mantenint-se en un excel·lent nivell. Aquests bons resultats corresponen a l’absència de sinistres punta i a un entorn meteorològic benigne durant l’any, així com a les innovacions tecnològiques i operatives introduïdes en el 2015, com per exemple la nova eina digital de gestió de peritatges.

Finalment, el rati de Solvència de Mútua de Propietaris obtingut ja conforme a la nova normativa de Solvència II, ascendeix al 270% segons l’últim càlcul realitzat, és a dir, 2,7 vegades el capital requerit, havent-se conclòs durant 2015 la implantació de la normativa europea Solvència II, la qual cosa ha suposat una oportunitat per millorar la gestió de la companyia i reforçar el seu compromís de transparència i solidesa amb els clients.

Objectius 2016
La previsió de creixement per a l’exercici 2016 se situa en un 3% i es preveu seguir augmentant el grau de penetració en tota la geografia espanyola, a més de buscar oportunitats de creixement inorgànic. En el 2016 Mútua de Propietaris continuarà la implantació del seu Pla Estratègic, que inclou una inversió en tecnologia superior als 6 milions d’euros entre 2014 i 2017.

Fruit d’aquesta transformació tecnològica és la digitalització dels seus sistemes de gestió de peritatges, que redueixen en un 40% els temps de gestió, o la incorporació a la seva pòlissa per a Comunitats d’un innovador Dossier de Vida de l’Edifici que recull tota la informació sobre l’estat de conservació del mateix, així com recomanacions de millora.

GRAFICO 11 15