L'Assemblea General de MÚTUA DE PROPIETARIS aprova els Comptes de 2015 amb un benefici de 10,2 milions d'Euros i un increment de pòlisses del 5% - Mutua de Propietarios

L’Assemblea General de MÚTUA DE PROPIETARIS aprova els Comptes de 2015 amb un benefici de 10,2 milions d’Euros i un increment de pòlisses del 5%

Mútua de Propietaris va celebrar el passat dia 12 la seva Assemblea General de Mutualistes en la que es van aprovar els Comptes Anuals de l’exercici 2015, any de la celebració del seu 180 Aniversari. La Mútua va aconseguir un benefici de 10,2 milions d’Euros. Tanmateix, el volum de pòlisses va créixer un 5% fruit de l’increment en la diversificació del negoci, principalment en Llar i Impagament de lloguers. Els ingressos per primes es van mantenir en un nivell similar al de l’exercici anterior amb un increment del 0,74%.

L’Assemblea General va aprovar la gestió del Consell d’Administració i va nomenar a D. Miquel Perdiguer Andrés com a nou membre del Consell.