En contractar la pòlissa de la Llar, tenint la Comunitat també assegurada a Grup Mutua Propietarios, es donen bonificacions que t’eviten pagar dues vegades per la mateixa cobertura. En cas de sinistre no existirà el risc de conflictes entre companyies, i la tramitació del sinistre serà molt més àgil.

Deixa un comentari