Un cop comunicat el sinistre d’impagament, passem l’expedient al departament jurídic, que automàticament envia una comunicació al llogater deutor donant-li un termini de vint dies perquè regularitzi la situació. En el cas de no pagar, s’interposa la demanda de desnonament i reclamació de deute.

Deixa un comentari