Continent són les parts fixes de l’estructura de l’habitatge (fonaments, murs, parets, sostres, sòls, envans, canonades, cobertes, portes, finestres…). Contingut són elements de l’aixovar domèstic situats dins de l’habitatge (mobles, objectes de decoració, quadres, cortines, catifes, electrodomèstics, roba, eines, queviures, joies…).

Deixa un comentari