Continent són els elements constructius i instal·lacions fixes de l’edifici, tals com: fonaments, murs, parets, sostres, sòls, envans, canonades, cobertes, portes, finestres… Contingut són aquells béns de propietat comunitària (mobles, mostradors, miralls, llums, catifes, material de neteja, estris de jardineria, extintors i mànegues contra incendis), situats en les zones comuns de l’edifici.

Deixa un comentari