Per tenir la tranquil·litat i seguretat que en cas d’impagament per part del llogater tinguis garantides les rendes assegurades de lloguer i puguis recuperar l’habitatge.

Deixa un comentari