Sí; a Grup Mutua Propietarios oferim el producte Mutua Alquiler Confort, que, entre altres avantatges, et cobreix les mensualitats de rendes impagades, fins als límits contractats, quan el teu llogater o inquilí deixa de pagar-te el lloguer. Ens preocupem pels teus ingressos, pels possibles perjudicis en cas d’impagament, i per fer que puguis recuperar el teu habitatge el més aviat possible.

Deixa un comentari