Per a registrar-se a l’àrea de clients s’ha d’indicar un número de pòlissa i un NIF/CIF/NIE vàlid d’alguna de les figures relacionades amb la pòlissa (prenedor, assegurat, veí que sigui propietari d’un pis que té l’assegurança de l’edifici a Grup Mutua Propietarios, president d’una comunitat de propietaris assegurada a Grup Mutua Propietarios, o Administrador de finques d’una comunitat de propietaris assegurada a Mútua de Propietaris i que no sigui mediador).

Deixa un comentari