Si un veí no paga les quotes comunitàries, ho cobreix l’assegurança de l’edifici?

En cas que la Comunitat contracti la garantia de Defensa Jurídica, l’assegurança cobreix les despeses de la reclamació de les quantitats pendents de pagament als propietaris morosos, sempre que l’inici del deute es produeixi dins de la vigència de la pòlissa. A més, l’assegurança de Mútua de Propietaris permet cobrar per avançat l’import de les quotes impagades fins a un màxim de 600 €, mentre se segueixen les gestions de reclamació per via judicial.