Si la Comunitat on visc està assegurada a Mútua de Propietaris, quins avantatges tinc si contracto també l’assegurança de la llar?

En contractar la pòlissa de la Llar, tenint la Comunitat també assegurada a Mútua de Propietaris, es donen bonificacions que t’eviten pagar dues vegades per la mateixa cobertura. En cas de sinistre no existirà el risc de conflictes entre companyies, i la tramitació del sinistre serà molt més àgil.