Si el llogater es declara insolvent, es procedeix igualment amb la indemnització?

Sí. Mútua de Propietaris paga les rendes de lloguer independentment que es declari el llogater insolvent.