Si el llogater es declara insolvent, rebré igualment la meva indemnització?

Sí. La Mútua paga les rendes de lloguer independentment que es declari al llogater o inquilí com a insolvent.