Quina documentació necessito per declarar un sinistre d’impagament de lloguer?

Els comprovants dels dos últims rebuts de la renda de lloguer impagats. Pots declarar el sinistre i adjuntar la documentació necessària a través del Portal Client.