Queda assegurat el meu gos per l’assegurança de la meva llar?

Sí, fins els límits contractats, a excepció que tingui la consideració de potencialment perillós. En aquest cas hauràs de declarar-ho de forma expressa a la teva pòlissa per tal que quedi assegurat.