Quins avantatges té declarar els sinistres i fer el seu seguiment a través de la Web?

Permet l’obertura del sinistre en temps real, es rep la referència de l’expedient al moment, i s’obté la informació del desenvolupament del mateix de forma immediata.