Què haig de fer per obtenir un duplicat d’un rebut?

Al menú “Rebuts” del Portal Mediador trobarà l’opció “Duplicat de rebuts”. Aquesta mateixa opció també està disponible a l’apartat de “Gestions”.