Què haig de fer per domiciliar un rebut i/o pòlissa o per reexpedir-ho novament al cobrament?

Mitjançant l’opció “Sol.licitar domiciliació pòlissa/rebuts” accessible des dels apartats de “Pòlisses” i “Gestions”.