Què s’entén per Continent i Contingut del meu habitatge?

Continent són les parts fixes de l’estructura de l’habitatge (fonaments, murs, parets, sostres, sòls, envans, canonades, cobertes, portes, finestres…). Contingut són elements de l’aixovar domèstic situats dins de l’habitatge (mobles, objectes de decoració, quadres, cortines, catifes, electrodomèstics, roba, eines, queviures, joies…).