Què s’entén per canonada comunitària, privada i/o privativa?

Les canalitzacions comunes són aquelles que presten servei a dos o més departaments, amb excepció de les canonades de distribució d’aigües netes (muntants), que es consideren comunes fins a les claus de pas de cada habitatge.
Les canalitzacions privades són aquelles conduccions que presten servei a un sol departament (amb excepció de flexos, sifons, aixetes i claus de pas d’accés directe de cada habitatge, que passaran a considerar-se instal·lacions privatives).