Què haig de fer si acordo amb l’inquilí la condonació de rendes a causa de la situació del COVID-19?

Si decideixes condonar alguna de les mensualitats de rendes a l’inquilí, tindràs l’opció de sol·licitar un extorn de prima proporcional a les mensualitats condonades. Per a això, hauràs de remetre a Mútua el document que recull aquesta condonació signat per l’arrendador i l’arrendatari. Mentre es mantingui l’Estat d’Alarma, si no és possible disposar del document signat per totes dues parts, serà suficient amb el document signat únicament pels inquilins. Posteriorment, una vegada normalitzada la situació, haurà d’adjuntar-se en pòlissa el document signat per totes dues parts.

El nostre Servei d’Assistència Jurídica et pot ajudar en la redacció dels acords adaptant-los a les teves circumstàncies particulars trucant als telèfons 918315496 o 937079700.