Quina documentació es requereix en cas de robatori en l’habitatge assegurat?

La denúncia dels fets davant l’autoritat policial, així com fotografies, factures o qualsevol altre element que acrediti la preexistència dels béns robats.