Quina documentació es requereix dels llogaters i/o avalistes per a l’estudi de solvència previ a la contractació?

La documentació sol·licitada per realitzar la viabilitat dels llogaters i/o avalistes va en funció de la seva situació laboral. Les casuístiques principals són:
– Treballadors per compte d’altri:
I. Les 2 últimes nómines
II. Contracte laboral
– Treballadors Autònoms:
I. Última declaració de la renda (Model 100)
II. Últim trimestre de la declaració de l’IVA
III. Acreditació de la data d’alta com a autònom en l’empresa.
Amb la finalitat de donar compliment a la normativa LOPD de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en tots els casos ens hauran d’autoritzar a consultar les bases de dades de morositat.