Quant temps dura el procés fins a recuperar el meu habitatge?

Actualment la mitjana d’un procés de desnonament està entre sis i vuit mesos, en funció del Jutjat i de la zona geogràfica.